Druhým najväčším segmentom už nie sú malé vozidlá, ale SUV! Segment športovo-úžitkových áut rástol rýchlosťou až 28,19%.
Registrácie áut 2015

Zdroj: ZAP SR

Počtom registrácii sa darilo aj iným, než osobným automobilom M1. Takmer 30% medziročný nárast môžeme sledovať v kategórii úžitkových automobilov do 3,5 tony N1. Nákladné automobily do 12 ton N2 zaznamenali naopak 10% pokles. Medziročnému rastu 25,97% sa tešili ťažké nákladné vozidlá nad 12 ton. Pokles o 15,44% naopak zaznamenali autobusy M2 a M3. Celkový počet novo registrovaných vozidiel rástol o 9,87% z hodnoty 81 972 ks na 90 061 ks.

Registrácie áut 2015

Zdroj: ZAP SR

Najpredávanejšia je nižšia stredná trieda

Zaujímavé je aj porovnanie v rámci segmentov. Klasicky najpredávanejšou kategóriou vozidiel je nižšia stredná trieda, kde patria vozidlá ako Škoda Octavia, VW Golf, Kia Ceed a podobne. Minulý rok zaregistrovali právnické a fyzické osoby až 26 362 automobilov nižšej strednej triedy. Druhým najväčším segmentom však už nie sú malé vozidlá, ale SUV! Segment športovo-úžitkových áut rástol rýchlosťou až 28,19%. Celkový počet registrácií je 18 203. Trojkou sú malé vozidlá s počtom registrovaných vozidiel 16 879.


Najrýchlejšie však nerástli registrácie SUV, ale segment veľkých MPV (+37,77%). Najväčším prepadákom je segment luxusných (-32,61%) a športových vozidiel (-26,30%). Pôvodní zákazníci týchto segmentov dnes častokrát volia luxusné SUV.

Registrácie áut 2015

Zdroj: ZAP SR

Nie je prekvapením, že väčšinu nových osobných áut si registrujú právnické osoby. Až 63,8% vozidiel si zaregistrovali firmy, zvyšných 36,2% pripadá na fyzické osoby. Rovnako neprekvapí ani štatistika registrácií podľa krajov. Až 42% nových vozidiel registrovali v Bratislavskom kraji. Nasleduje Košický (10%), Prešovský (9%), Trnavský (9%), Žilinský (8%), Nitriansky (8%), Banskobystrický (7%) a Trenčiansky (7%).

Zaujímavé je aj porovnanie registrácií kategórie M1 podľa typu paliva. Dominantným je stále benzín s podielom 53%. Nafte patrí 46%. Zvyšné 1% tvoria alternatívne pohony a hybridy. Zaujímavosťou je, že elektromobily (52 ks) sa tešia väčšej obľube ako hybridy (17 ks). Veľký rast zaznamenali automobily schopné spaľovať benzín a CNG

Registrácie áut 2015

Zdroj: ZAP SR

Medziročne rástol aj objem individuálne dovezených vozidiel (nové + jazdené). Absolútnu väčšinu z nich tvoria jazdené vozidlá (staršie ako 6 mesiacov). V roku 2014 sme si doviezli 54 220 osobných áut, v roku 2015 to bolo 59 713 vozidiel.


Pozitívne čísla naznačujú, že občanom, ale aj firmám pôsobiacim na Slovensku sa darí. Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky predpokladá rovnako pozitívne čísla registrácií aj pre budúci rok.