Princíp práce tlmiča budúcnosti je jednoduchý. Elektrický prúd vzniká pri prerušení magentického poľa(magnetické bloky na piestnici tlmiča) cievkou, ktorej vinutie je umiestnené na vonkajšej strane piestnice tlmiča oddelenej vrstvou vzduchu. Tlmič funguje ako lineárny generátor elektrickej energie, ktorá sa následne zachytáva v lineárnom elektromotore, ktorý svojim pohybom dobíja batérie.

Pri pohybe bežného tlmiča sa vytvára tepelná energia, ktorá je neutralizovaná olejom. V prípade tlmiča PGSA sa vzájomný pohyb cievky a magnetu pri stláčaní a spätnom útlme mení na elektrickú energiu. Táto technológia je vhodná pre všetky vozidlá, ktoré používajú ako pruženie dvojicu tlmič - pružina. Špeciálne sa však odporúča pre automobily s väčšími zaťaženiami náprav, teda kamióny, alebo dodávky.

Prvé merania na elektrických kamiónoch dokazujú, že energia vygenerovaná pomocou tlmičov je v rozmedzí 2 až 17 kW v závislosti na kvalite povrchu. Autor nielen myšlienky, ale aj prototypu vyslovil domnienku, že množstvo zregenerovanej energie pri aute s hmotnosťou 1150 kg osadené sadou 4och tlmičov PGSA pri rýchlosti 60 km/h na bežnej ceste mohlo predstavovať 20 až 70 percent. 

Regenerácia energie už teda nie je len výsadou brzdovej sústavy.

<p>Rozloženie komponentov na vozidle</p>