Svetelná a zvuková signalizácia významne prispieva k bezpečnosti na cestách. 
Možno ste nevedeli, ale vonkajšia zvuková a svetelná signalizácia, patria medzi najdôležitejšie prvky, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Signalizácia je pritom v Európe jednotná. Niekedy je však o trochu ťažšie ju správne vyhodnotiť. 
 

Zvukovú signalizáciu delíme na:

  • zvukovú signalizáciu ako povinnú výbavu v zmysle platnej legislatívy pre všetky vozidlá (laicky klaksón);
  • zvukovú výstražnú signalizáciu, ktorou sú vybavené špeciálne vozidlá a ide predovšetkým o vozidla využívané políciou, záchrannou zdravotnou službou, hasičmi a podobne. 
 

Svetelnú signalizáciu delíme na:

Vozidla sú povinne vybavené svetelnou signalizáciou. Táto  signalizácia sa ďalej delí na:
  • svetlomety – slúžia na zvýšenie viditeľnosti a rozhľadu vodiča. Svetlomet ako taký sa skladá zo svetelného zdroja (žiarovka, výbojka a i.), optickej sústavy (parabola, šošovka a i.), krytu (plexisklo, sklo a i) a zo samotného obalu.  Svetlomety sa ešte ďalej delia na stretávacie a diaľkové, hmlové svetlomety, a zadné svetlomety;
  • ostatné svetlá – smerovky, brzdové svetlá, obrysové svetlá;
  • odrazové sklá– nemajú svoj vlastný zdroj svetla. Na to, aby boli účinné, využívajú svetlo z okolia, čiže z iného svetelného zdroja.