Veľa vodičov nerado jazdí v noci alebo za zníženej viditeľnosti. Je to na nervy. Riešením môže byť auto s kvalitnými svetlami. 

Vozidlá nejazdia len počas dňa, ale čoraz častejšie aj za zníženej viditeľnosti. Preto z hľadiska bezpečnosti boli takmer od samotného počiatku do vozidiel inštalované predné svetlomety. Veľa vodičov nerado jazdí v noci. Zrakový orgán človeka nie je prispôsobený na nočné videnie. Ako sa zbaviť "strachu" z jazdy v noci? Kúpiť si auto s dobrými svetlami a prípadne pripoistiť proti stretu so zverou. 

Bežným zdrojom svetla v automobiloch sú klasické žiarovky. Svetlo v nich vzniká tak, že sa vlákno v ich vnútri rozžeraví na vysokú teplotu. Halogénové žiarovky sa oproti bežným žiarovkám vyznačujú výraznejšou svietivosťou, ako aj životnosťou. Sklené banky sú plnené halogénovými plynmi, a to napríklad brómom.

Xenónové výbojky: vo vnútri sklenej banky sa nachádzajú zatavené elektródy a priestor medzi nimi vypĺňa xenónový plyn. Na to, aby xenónové výbojky fungovali, potrebujú vlastnú riadiacu jednotku, ktorá zabezpečuje ich prevádzku a výkon.

LED diódy sa vyznačujú farebnou stálosťou vyžarovaného svetla. LED-ky sa v súčasnosti využívajú v predných svetlometoch, ale aj ako denné svietenie, v zadných svetlách, kde môžu  plniť rôzne funkcie,  ale aj v interiéri vozidla. 

Z dôvodu zvýšenia miery bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na našich cestách, prijal pred pár rokmi parlament SR novelu zákona o premávke na pozemných komunikáciách, kde ustanovil povinné denné svietenie vozidiel. Táto povinnosť je ustanovená v zákone č. 8/2009 Z.z. O cestnej premávke, kde sa hovorí: “Vozidlo musí mať okrem prípadu uvedeného v § 34 ods.4 (hovoriacom o nefunkčnom osvetlení vlečeného vozidla) počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety, alebo im na roveň postavené osvetlenie; to neplatí pre nemotorové vozidlo, ktoré musí mať rozsvietené svietidlá počas zníženej viditeľnosti. Za nezníženej viditeľnosti môžu byť na vozidle namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné prevádzkové svietidlá, ak je nimi vozidlo vybavené.“

Pár ľudí má na denné svietenie názor, že je to nezmysel. Ja si skôr myslím, že je to prospešnejšie ako pred tým prevládajúca situácia, kedy to bolo na vôli vodičov. Jedni svietili, iní nie. Jedno by som ale s určitosťou zakázal. Domontované neschválené denné svietenie, ktoré nespĺňa technické predpoklady a je zapojené "halabala".