Výhľad z vozidla je veľmi dôležitý. Vodič musí mať prehľad o tom, čo sa deje okolo vozidla. Veľa vodičov však aj napriek tomu pozerá všade inde, len nie tam, kam by mali...
Vodič získava takmer 9/10 všetkých informácií zrakom, preto musí mať čo najlepší výhľad na všetky strany. Vodič nedokáže vnímať situáciu okolo vozidla len periférnym videním, často je nútený otáčať aj hlavou. Každé auto preto musí byť skonštruované tak, aby bol zaistený čo najväčší rozhľad všetkými smermi. Dôraz sa kladie na rozhľad za všetkých možných poveternostných podmienok. 
 
Ak chceme hodnotiť výhľad z vozidla, musíme si stanoviť jeho tri úrovne. Prvou úrovňou je úroveň priama. Tam patrí priamy výhľad vpred, a to vrátane výhľadu na prístrojovú dosku. Nasledujúcou úrovňou je úroveň nepriama vzad, a to prostredníctvom vnútorných a vonkajších spätných zrkadiel. Poslednou, záverečnou úrovňou sú takzvané mŕtve uhly. 
Pozor na stratu spôsobilosti pri poškodení čelného skla. Zákon káže jasne. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé, ak má:  „prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche o veľkosti väčšej ako 20 mm“.  

Výhľad vpred cez čelné sklo

Výhľad cez čelné sklo, najmä pri zhoršených poveternostných podmienkach, zaisťuje jednak samotné sklo – jeho plocha, ale aj účinné stierače a výkonné ostrekovače s dostatočne dimenzovanou nádobkou na kvapalinu. Konštruktéri umiestňujú stierače tak, aby vodičovi bránili vo výhľade len minimálne, poprípade vôbec. Skrývanie stieračov má význam aj z pohľadu bezpečnosti chodcov. Rokmi sa zistilo, že "vysoko" umiestnené stierače zvyšujú devastačné poranenia chodcov pri strete s autom.  

Výhľad cez spätné zrkadlá 

Vonkajšie spätné zrkadlá sú upevnené ku karosérii a je možné ich nastaviť buď zvonku, alebo v súčasnosti prevažne zvnútra vozidla. Nastavenie zvnútra môže byť manuálne alebo elektrické. Vonkajšie spätné zrkadlá sú už roky zväčša skombinované aj s vyhrievaním. Aké je ideálne nastavenie spätných zrkadiel? Sám som zástanca takého nastavenia spätného zrkadlo, že vodič vidí obraz svojho vozidla až vtedy, keď sa mierne nahne nabok. Pohľad do spätných zrkadiel nesmie byť ničím rušený, nesmú byť poškodené a ani výrazne znečistené. Nakoľko sa na vonkajšie spätné zrkadla vodič díva skrz bočné okná, tie nesmú byť tiež poškodené, znečistené alebo vybavené zatmavovacou fóliou.

Mŕtvy uhol 

V súvislosti so zlým nastavením spätných zrkadiel sa vodič môže dostať do takej situácie, kedy nie je možné vidieť iné vozidlo prichádzajúce zozadu v ani jednom spätnom zrkadle. Takto vzniknutý úkaz označujeme ako „mŕtvy uhol“.

Na pokrytie tohto uhla sa používajú špeciálne upravené asférické spätné zrkadlá. Vďaka modernej technológii sa snažia zabrániť kolízii v mŕtvom uhle, a to zavadzaním elektronických technológií. Priekopníkom sa stala spoločnosť Volvo s vlastným systémom BLIS, ktorý keď detegoval vozidlo prichádzajúce odzadu, upozornil vodiča svetelnou signalizáciou na čelnom stĺpiku. Dnes je táto signalizácia umiestnená priamo vo vonkajšom spätnom zrkadle. Posledných pár rokov mám pri autách so signalizáciou mŕtveho uhla pocit, že v späťáku vidím stále menej a menej. Čiže niečo do auta pridali a niečo ubrali, aby ušetrili, poprípade ustúpili dizajnu a aerodynamike na úkor bezpečnosti.