Pre boj s tmou - nočné videnie a adaptívne diaľkové svetlá BladeScan

Nový model LS v záujme zlepšenia nočného videnia vodičov prevzal systém adaptívnych diaľkových svetiel (AHS) BladeScanTM, ktorý spoločnosť Lexus prvý raz predstavila v SUV RX. Táto technológia významne zvyšuje šírku a dosah predného osvetlenia, aby vodič videl chodcov, dopravné značky a potenciálne nebezpečenstvá skôr a ľahšie než s bežným osvetlením LED. Systém BladeScanTM smeruje svetlo z diód LED vo svetlometoch na rýchlo rotujúce zrkadlo a následne cez šošovku, čím zaisťuje oveľa jemnejšie ovládanie osvetlenia.

Väčší prehľad za autom dá digitálne spätné zrkadlo

Výhľad vodiča na okolie zlepšuje digitálne spätné zrkadlo, ktoré zabezpečuje ničím nerušený výhľad na cestu a následnú premávku pomocou aktuálnych záberov v reálnom čase zo zadnej kamery vozidla. Vodičovi nebránia vo výhľade opierky hlavy ani iní cestujúci a záber je optimalizovaný tak, aby bol zreteľný aj pri zlej viditeľnosti či jazde v noci. Ovládače aktivované dotykom uľahčujú nastavenie jasu, zmenu mierky a posúvanie obrazu nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.

Výhľad kamerami okolo auta je tu už povinnosť

Panoramatický monitor s 360-stupňovým rozsahom je vynikajúcou ochranou pred zrážkami pri pomalej jazde, napríklad pri predbiehaní iného vozidla na úzkej ceste, parkovaní v blízkosti obrubníka alebo pri zatáčaní. Vodič si môže skontrolovať polohu a vzdialenosť vozidla od akejkoľvek prekážky či iného vozidla alebo obraz svojho vozidla pri pohľade zhora. Ďalšiu inteligentnú ochranu modelu LS zabezpečuje podporná parkovacia brzda, ktorá dokáže rozpoznať prekážky v okolí vozidla a tiež vozidlá a chodcov približujúcich sa zozadu. Ak hrozí riziko nárazu, spustí riadenie hnacej sily a bŕzd.

Lexus skúmal tisíce vzorcov parkovania a analyzoval vzdialenosti, uhly a rýchlosti vjazdu do parkovacích priestorov. Lexus chcel, aby mala posádka pri autoparkovaní pocit, že parkuje skúsený vodič, nie stroj.

Autoparkovanie simuluje skúseného vodiča, nie robota

Nový pokročilý parkovací systém je určený na jednoduché a hladké parkovanie, no s prirodzeným pocitom, ktorý na vodiča pôsobí inšpirujúco. Lexus preskúmal tisíce vzorcov parkovania a analyzovala približné vzdialenosti, uhly a rýchlosti vjazdu do parkovacích priestorov. Výsledky začlenila do tohto systému spolu s aktualizáciami na základe skutočnej spätnej väzby vodičov, ktoré získala pri nespočetnom množstve skúšobných jázd. Výsledkom je rýchle a bezpečné parkovanie pomocou stlačenia jediného tlačidla. Spôsob, akým vozidlo samo manévruje, sa síce nemusí javiť práve najefektívnejšie, má to však svoj dôvod: spoločnosť Lexus chcela, aby mal vodič pri parkovaní pocit, že parkuje skúsený vodič, nie stroj.

Systém ovláda riadenie, škrtiacu klapku, brzdy a radenie prevodových stupňov a pracuje rýchlejšie než konkurenčné systémy. Keď vodič zastaví pri perspektívnom parkovacom mieste, panoramatický monitor zoskenuje okolie v 360-stupňovom uhle. Systém následne vypočíta správny manéver a pokiaľ je priestor stiesnený, udržuje nízku rýchlosť vozidla. Vodič môže sledovať priebeh prostredníctvom aktuálnych záberov a grafiky na centrálnom displeji. Pokročilý parkovací systém pracuje s označenými aj neoznačenými parkovacími priestormi a dokáže si uložiť do pamäte podrobnosti o pravidelne používaných miestach – čo je úplná novinka u spoločnosti Lexus aj v celom segmente luxusných vozidiel.

Zdroj: Lexus News