Považujeme za neobvyklé, keď štát presúva na NDS činnosti nad rámec kompetencií a podľa stavu vo výstavbe diaľnic aj nad svoje možnosti. V prípade Triblaviny, kedy sú všetky zmeny na križovatke a diaľnici D1 realizované v prospech súkromnej spoločnosti, je tento postup zvlášť podozrivý a ponúka sa vysvetlenie, že pre záchranu exkluzívneho napojenia na diaľnicu pre jediného developera štát mení pravidlá.

Jednou zo základných funkcií NDS je investičná činnosť pri výstavbe nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, komplexné zabezpečovanie predinvestičnej prípravy nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v zmysle koncepčných dokumentov. Zabezpečovanie rozšírenia Cesty na Senec je v kompetencii Slovenskej správy ciest. NDS má množstvo nedokončených investícií na Slovensku, na ktoré čakajú tisícky občanov.

Pripomíname aktuálnu "Petíciu za neodkladné riešenie dopravnej situácie na ceste 1/11 Žilina-Kys.N.Mesto-Čadca, urýchlené pokračovanie vo výstavbe diaľnice D3 v celom rozsahu, splnenie záväzkov investorom, občanom v regióne a splnenie medzinárodných záväzkov súvisiacich s výstavbou diaľnice D3" alebo problémy na D1 križovatka Blatné.

OZ Triblavina

Diaľnica D1 už roky funguje v provizórnej prevádzke bez odstavných pruhov. Pôvodné riešenie počítalo s troma pruhmi každým smerom a súbežnými kolektormi. NDS chce dnes postaviť osempruhovú diaľnicu bez kolektorov.

Považujeme za neobvyklé, keď štát presúva na NDS činnosti nad rámec kompetencií a podľa stavu vo výstavbe diaľnic aj nad svoje možnosti. V prípade Triblaviny, kedy sú všetky zmeny na križovatke a diaľnici D1 realizované v prospech súkromnej spoločnosti, je tento postup zvlášť podozrivý a ponúka sa vysvetlenie, že pre záchranu exkluzívneho napojenia na diaľnicu pre jediného developera štát mení pravidlá.

  

Rozšírenie cesty I/61 je však plánované a sľubované už desiatky rokov. Malo by byť samozrejmosťou, že umiestňovanie logistických parkov a ďalšia rozvíjajúca sa výstavba v okolitých obciach bude stavebnými úradmi podmienená rozšírením tejto cesty a jej realizácia doplní už v súčasnosti chýbajúcu dopravnú infraštruktúru. Jej výstavba ale nemôže nahradiť kolektory, pretože komplexné riešenie dopravy v oblasti južnej strany D1 obsahuje rozšírenú Cestu na Senec (I/61) aj kolektory. Takto je to zadefinované v platnom územnom pláne BSK a úrad BSK to potvrdil vo viacerých stanoviskách a dokumentoch.

Vyzývame preto ministra Árpda Érseka a predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára, ako politického garanta rezortu dopravy, aby rozhodoval v súlade so zákonmi tohto štátu a vo verejnom záujme. Rozhodnutia, ktoré v tejto kauze zatiaľ urobili, žiaľ, hovoria o opaku.

Autor: OZ Triblavina