Mestá, alebo mestské časti slovenských miest a obcí si prostredníctvom nariadení môžu upraviť parkovaciu politiku. 

Dôvodom tohto rozhodnutia sú najmä pribúdajúce sťažnosti obyvateľov na parkovanie firemných dodávok v obytnej zóne. Mesto si od zmeny sľubuje zvýšenie parkovacích kapacít. Podľa prieskumu, ktorý dalo urobiť, parkuje na týchto sídliskách až 146 vozidiel s dĺžkou nad päť metrov v pracovné dni a 167 takýchto vozidiel počas víkendov. Väčšinou sú to veľké dodávky, ktoré často zaberajú aj dve parkovacie miesta. „Ide o značný počet firemných dodávok, ktoré zaberajú plochu obyvateľom sídlisk. Projekt nám odsúhlasil aj Okresný dopravný inšpektorát,“ vysvetlil vedúci odboru dopravy Mestského úradu v Žiline Peter Rolko.

Hranice zóny s regulovaným státím vozidiel budú vyznačené príslušným dopravným značením. „Toto opatrenie je jedným z mnohých, ktorých cieľom je zlepšiť situáciu s parkovaním v našom meste a najmä v obytných zónach, kde je situácia neúnosná. Našim zámerom je, aby štandardné parkovacie miesta slúžili aj štandardným vozidlám a nie nákladným, tie majú parkovať v sídlach firiem. Začíname s najväčšími sídliskami, v ďalšej etape uvažujeme tento zákaz rozšíriť aj na Hliny, Malú Prahu a Bôrik. Podobný systém zaviedli už vo viacerých mestách a ukázalo sa, že funguje,“ uviedol žilinský primátor Igor Choma. Kontrolu dodržiavanie tohto nariadenia bude vykonávať mestská polícia.

MALI BY PARKOVANIE DODÁVOK NA SÍDLISKÁCH OBMEDZIŤ AJ INÉ MESTÁ?
  • Určite áno ( 80% )

     

  • Asi áno ( 1% )

     

  • Je to nezmysel ( 20% )

     

Odpovedalo 269 ľudí  

Žilina nie je jediná, ktorá bojuje s parkovaním úžitkových áut v centrách miest a na sídliskách. Nie je to žiadna novinka. Je to problém niekoľko rokov starý, ktorý navyše trápi viac miest. Napr. Poprad už pred rokmi zakázal parkovanie dodávkových vozidiel v nočných hodinách na sídliskách. Podľa zmýšľania miest by dodávky mali parkovať v areáli sídla firmy. To fakt neznie zle...

Ale čo vtedy, ak má firma sídlo mimo mesta? Kde ju má zodpovedná osoba parkovať? Vytvorí mesto, alebo určí mesto odstavné plochy? Budú tie plochy strážené? Budú v blízkosti sídlisk, ktorých sa to týka? A čo povedzme rodinné dodávky, ako taký VW Multivan Long, ktorý má cez 5 metrov a je v súkromnom vlastníctve fyzickej osoby? Čo bude kritérium? Či bude auto kategórie M alebo N? Je to problematika, ktorá pri hlbšom skúmaní nie je taká jednoduchá.   

Áno, tiež sa mi nepáči, že dodávky (ale aj iné autá) stoja cez 2 parkovacie miesta, stoja pred prechodmi pre chodcov (lebo sú tam parkovacie miesta aj bližšie ako 5 m), či bránia v rozhľade do križovatky. Ale zakázať je to najjednoduchšie, čo sa v štáte dá. Na druhej strane, nájsť rozumný kompromis už len tak ľahko nejde. Ak mestá mysleli aj na túto stránku veci a aj ju aktívne riešia, tak potom pred nimi klobúk dole.  

Zdroj: zilina.sk

Ilustračné foto: Podtatranské noviny