Pomoc pre nepozorných vodičov

Pomýlili ste sa pri kúpe diaľničnej známky? V súčasnosti platí, že ak chybu nenahlásite do 15 minút, strácate právo na opravu. To sa nepozdáva Protimonopolnému úradu SR, ktorý sa teraz dohodol s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) na zmene v prospech motoristov.

Ide o malú zmenu, ktorá však môže niektorým nešťastníkom ušetriť nemalé peniaze, ktoré by inak museli zbytočne vynaložiť na kúpu druhej diaľničnej známky so správnymi údajmi.

"Zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti bol úrad vyrozumený, že zmena znenia všeobecných obchodných podmienok bude realizovaná v tom zmysle, že dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie opravy, doplnenia alebo zmeny chybne alebo neúplne zadaných údajov do konca príslušného kalendárneho dňa,cituje agentúra TASR Protimonopolný úrad SR.

Zároveň bude možné požiadať o vykonanie opravy údajov aj po uplynutí takejto lehoty. To však bude zložitejšie - výnimka bude totiž platiť len v prípade, ak prevádzkovateľ vozidla preukáže, že chybne zadané evidenčné číslo vozidla v čase úhrady diaľničnej známky nebolo pridelené žiadnemu vozidlu.

Zdroj: Aktuality.sk