Vodičské oprávnenie typu AM

Toto oprávnenie je možné získať už v 15 rokoch, je však potrebný súhlas zákonného zástupcu. Na pozemných komunikáciách môže vďaka nemu majiteľ jazdiť na dvojkolesovom, trojkolesovom alebo aj štvorkolesovom motocykli, dokonca aj na pásovom, ale s maximálnou povolenou rýchlosťou do 45 km/h. Pri štvorkolkách musí byť prevádzková hmotnosť nižšia ako 350 kg.  Objem motora je povolený do 50 cm3. Vodičský preukaz na motorku skupiny AM získavate pri vodičských oprávneniach skupín A1, A2, A, B, C alebo D automaticky, netreba si ho zriaďovať zvlášť. 

Vodičské oprávnenie typu A1 a A2

Motocykel skupiny A1 je možné šoférovať už v 16 rokoch, do tejto kategórie patria motocykle s objemom motora do 125 cm3 a s výkonom, ktorý nepresahuje 11 kW. Kategória zahŕňa aj motocykle s rovnakými parametrami a s postranným vozíkom, tiež trojkolky s výkonom do 15 kW. Vodičské oprávnenie A1 umožňuje viesť motorové vozidlá do 400 kg v nezaťaženom stave.

V dospelosti, po dosiahnutí 18 roku života je možné urobiť si vodičský preukaz skupiny A2, do ktorého patria motocykle s postranným vozíkom, či bez neho a s výkonom motora max. 35 kW. 

Vodičské oprávnenie typu A

V 24 rokoch je možné absolvovať skúšky na oprávnenie typu A. Jeho nadobudnutím už nie ste limitovaný objemom motora, výkonom alebo hmotnosťou svojho motocykla. Do tejto kategórie patria rovnako trojkolky s výkonom nad 15 kW a štvorkolky do 15 kW a s hmotnosťou do 400 kg v nezaťaženom stave.

Ak sa jazdy bez limitu rýchlosti neviete dočkať, nemusíte čakať do svojich 24 narodenín. V 18 rokoch je možné získať vodičské oprávnenie typu A2 a po dvoch rokoch je už dovolené absolvovať testy na skupinu A. 

Ako prihlásiť nový motocykel?

Ste hrdým vlastníkom vodičského oprávnenia na motocykel a pravdepodobne zvažujete kúpu svojho prvého tátoša. Prihlásenie motorky nie je žiadna veda. Potrebujete k tomu nasledovné: 

* leasingovú zmluvu alebo faktúru
* pzp na motorku
* splnomocnenie s úradným podpisom, ak je vlastník zastupovaný
* certifikát o konfirmite, tzv COC doklad - ak sa eviduje vozidlo, ktoré má typové schválenie ES
* správny poplatok (tarifa sa určuje podľa výkonu motora)

Prihlásenie motocykla musí nastať do 30 dní od jeho zakúpenia a novinkou je, že už nie je  nutné pristavovať vozidlo na obhliadku a vlastník nemusí dopredu predkladať žiadosť o prihlásení vozidla do evidencie. 

Poistenie motocykla je povinnou jazdou, ktorú nie je dobré a ani možné zanedbať. Zákon to nedovoľuje a bez neho by vám vášho domáceho miláčika ani nezaevidovali. Okrem toho však platí, že je možné si uzatvoriť aj havarijné poistenie motocykla, nad ktorým je dobré uvažovať zvlášť pri finančne nákladných strojoch. Havarijné poistenie chráni motorku v prípade prírodných katastrof, pri vandalizme či pri účasti na dopravnej nehode.