"Dlhé roky sme sa na Slovensku hrdili, že automobilová výroba má stále rastúci trend. V roku 2015 prekročila výroba automobilov magickú hranicu 1 000 000 kusov a túto pozíciu si udržala aj v minulom roku. S počtom 192 vozidiel na 1000 obyvateľov si Slovensko naďalej s výrazným náskokom udržuje pozíciu lídra v počte vyrobených automobilov per capita."

 

 

"Automobilový priemysel zamestnáva  celkovo vyše 18 500, v rámci subdodávateľského priemyslu tu pracuje viac ako 129 000 Slovákov. Významný podiel na týchto číslach má práve Volkswagen Slovakia. Aktuálne zamestnáva 12 300 ľudí a v subdodávateľských firmách pracuje viac ako 50 000 ľudí." - to sú myšlienky prezidenta Združenia Automobilového priemyslu Slovenska Juraja Sinaya, ktory štrajk vo Volkswagene odsudzuje. Na nedávnej tlačovej konferecii argumentoval nasledovne - správu publikujeme v pôvodnom znení, ako ju zaslal ZAP SR:

Je mi preto naozaj ľúto, že táto pozícia je vo vážnom ohrození. Ostrý štrajk, ktorý sa začal dnes ráno vo Volkswagen Slovakia vážne ohrozuje  zamestnanosť, ekonomiku, hospodárstvo a pozíciu Slovenska na svetových trhoch. Toto tvrdenie dokazujú aj prípady z minulosti, kedy pri ostrých štrajkoch došlo v automobilovom priemysle k presunom výroby z krajín, kde sa štrajkovalo do iných regiónov.

 

V tejto súvislosti považujem za potrebné vyzvať všetkých aktérov v rámci spoločnosti Volkswagen Slovakia k následným rokovaniam tak, aby bol slovenský automobilový priemysel naďalej považovaný za stabilnú súčasť slovenskej ekonomiky, atraktívnej pre zahraničných investorov. Zároveň si dovolím dodať, že odbormi prezentovanú požiadavku na rast miest o 16 % vnímame ako výrazné ohrozenie konkurencieschopnosti celého automobilového priemyslu v regióne Višegrádskej štvorky.


Verím, že sa nájde prijateľný kompromis pre obe strany a Slovensko zostane naďalej lídrom automobilového priemyslu a naši ľudia budú mať aj naďalej dobrú prácu.