Jedným zo základných pravidiel pri pneumatík je pravidlo 4x4:- 4 mm minimálna hĺbka dezénu,- 4 mesiace v roku minimálne používať zimné pneumatiky, - 4 roky maximálna životnosť, - 4 pneumatiky vymienať naraz, ak je to možné. 

„V rámci štatistiky vozidiel, ktoré boli účastníkmi dopravnej nehody skúmaných v prevádzkach Slovdekra s. r. o., v rokoch 1998 až do roku 2009 bolo vypracovaných takmer 200 posudkov. Zo skúmaných vozidiel až 50 % malo závadu na brzdovom systéme, suverénne druhé miesto obsadili zlé pneumatiky so 17,7 % podielom,“ priblížil stav Ing. Juraj Korbeľ, vedúci oddelenia znalectva spoločnosti Slovdekra: „Medzi najčastejšie zistené nedostatky patrila nedostatočná hĺbka dezénových drážok, poškodenie pneumatík, nevhodná konštrukcia a nevhodná kombinácia pneumatík namontovaných na vozidle. Je samozrejmé, že samotné pneumatiky a ich vplyv na dopravnú nehodu sa nedá určovať samostatne, vždy je to v kombinácii najmä s brzdovým systémom. Zároveň pri poruchách brzdového systému je veľmi dôležitý stav pneumatík.“

Dôležitá je pravidelná kontrola

Aj preto sa treba zamerať na ich celkový stav a pravidelne ho kontrolovať. „Vodiči sa najčastejšie zameriavajú len na výmenu letných a zimných pneumatík. Treba si uvedomiť skutočnosť, že veľkosť bežnej plochy 15“ pneumatiky, ktorou sa dotýka s vozovkou je približne veľkosť ľudskej dlane. Čiže štyri plochy veľkosti dlane majú za úlohu niesť sily, ktorými pôsobí vozidlo na povrch vozovky. Od týchto štyroch malých plôch závisí často ľudský život. Ich stav preto treba priebežne a pravidelne kontrolovať. Mnohí z vodičov si neuvedomujú, že v extrémných prípadoch môže tlak v pneumatikách klesnúť za mesiac až o 10 %. Je alarmujúce, že až 63 % áut jazdí na podhustených pneumatikách, čo spôsobuje dlhšiu brzdnú dráhu, menšiu odolnosť voči aquaplanningu, horšie jazdné vlastnosti a v neposlednom rade zvyšuje spotrebu,“  upozorňuje Peter Krištín, inštruktor Škola bezpečnej jazdy. Okrem pravidelnej kontrolu ich stavu však pomáha aj výcvik vodičov, ktorý ich naučí ako v prípade nebezpečných situácií reagovať a znížiť riziko či dôsledky nehody.

Jedným zo základných pravidiel týkajúcich sa pneumatík je pravidlo 4 x 4:
- 4 mm minimálna hĺbka dezénu,
- 4 mesiace v roku používať zimné pneumatiky,
- 4 roky maximálna dĺžka používania,
- 4 pneumatiky vymienať naraz, ak je to možné.

Na dôležitosť pneumatík upozorňuje aj dopravný expert Jozef Drahovský: „Pneumatiky sú jediným spojením vozidla s vozovkou. Cez ne sa prenáša veľký výkon motora, ale aj mnohonásobne väčší výkon bŕzd. Ak toto spojenie nemá také parametre, aké by aspoň minimálne malo mať, tak systémy ako ABS, EDS, ASR, ESP a brzdiaci asistent nefungujú, resp. nemajú adekvátny účinok.“

zdroj: tlačová správa SuperDRIVE s.r.o.