Nízkoemisné zóny sú ďalšou formou, ako od vodičov vybrať nejaké to euro.

Nízkoemisné zóny sú ďalšou formou, ako od vodičov vybrať nejaké to euro.

Jednotlivé obce na území Českej republiky už onedlho budú môcť zavádzať vlastné nízkoemisné zóny. Umožní to novela zákona o ovzduší, ktorú podporí nové nariadenie Ministerstva životného prostredia ČR.

To znamená, že v Českej republike sa zavádza systém, aký poznáme z ostatných štátov západnej Európy, najmä z Nemecka. Automobily dostávajú plakety, ktoré ich zaradia do jednotlivých emisných kategórií. Platnosť plakety sa vzťahuje na celé územie a samotná plaketa je neprenosná, pretože sa viaže na evidenčnú značku.

Evidenciu vydaných plakiet v Česku budú viesť obce. Tie si samé určia kategórie áut, ktoré budú môcť vstúpiť do ich zóny. Vydanie plakety u našich susedov vyjde na 150 českých korún (5,9€). Polovica z tejto sumy má putovať do obecného rozpočtu. V Nemecku stojí plaketa 5 €.

Vyzerá to tak, že novinke sa nevyhneme ani my. O pár rokov budeme v centrách miest stretávať len hybridy a mestské autíčka.
Ak chcú majitelia starých áut jazdiť v centrách miest, mali by začať šetriť na nové.

Ak chcú majitelia starých áut jazdiť v centrách miest, mali by začať šetriť na nové.

Nízkoemisnú zónu však bude možné zaviesť len ma miestach, kde je ovzdušie znečistené. Vodiči navyše budú musieť mať možnosť túto zónu obísť po ceste minimálne rovnakej triedy. Za vjazd do spomínaných zón bez platnej plakety bude samozrejme pokuta.

V Nemecku je za toto porušenie pravidiel pokuta 40€. Nemci navyše sprísňujú podmienky pre vjazd do jednotlivých zón. Autá spĺňajúce normu Euro 2 (červená plaketa) sa po novom vôbec nedostanú do centier až 18 miest.

V Česku budú mať najväčší problém dieselové autá vyrobené pred rokom 1997 a benzínové spred roka 1993. Tie nedostanú žiadnu plaketu. Vodiči budú mať dostatok času na prispôsobenie sa novým pravidlám.

Najviac pevných častíc do ovzdušia vypúšťajú staré dieselové motory.

Najviac pevných častíc do ovzdušia vypúšťajú staré dieselové motory.

Máme sa vôbec šancu u nás vyhnúť tomu kontroverznému nariadeniu? Pravdepodobne nie. Aj keď si určite prajeme opak. Z Ministerstva životného prostredia SR sme dostali správu, že náš právny poriadok v súčasnosti nepozná pojem nízkoemisná zóna. Napriek tomu už v dnes existuje možnosť regulovania vstupu niektorých vozidiel do mestských častí prostredníctvom zákona o ovzduší. To je však nič oproti tomu čo sa chystá.

Ministerstvo spracováva Stratégiu pre redukciu prachových častíc v ovzduší v SR. A práve táto stratégia zavedie pojem nízkoemisná zóna. To znamená, že mestá dostanú do rúk možnosť vytvárať si vlastné zóny a vydávať plakety. Kto nebude mať plaketu, dostane pokutu. Úplne jednoduché. Zatiaľ nevieme kedy budú tieto zóny uvedené do praxe.

Na mieste je určite otázka, či sú nízkoemisné zóny vôbec na niečo dobré. V Nemecku svoj cieľ zóny nesplnili. Postupne všetci prichádzajú na to, že mestá nemajú vlastný vzduch. Vylúčenie neekologických áut z centier neprináša žiadne zníženie množstva škodlivých častíc vo vzduchu. ADAC namiesto nízkoemisných zón v mestách odporúča nastavenie semaforov na takzvané zelené vlny, ktoré by priniesli lepší výsledok ako zákazy, príkazy, poplatky a pokuty. Zelená vlna ale neprinesie žiadne peniaze do rozpočtov obcí a miest. Jedine, ak by sme spoplatnili aj zelenú na semaforoch.