EUCARIS chce v budúcnosti riešiť aj problém s pretáčaním kilometrov.

EUCARIS chce v budúcnosti riešiť aj problém s pretáčaním kilometrov.

Z nudných politických fráz, úspechov a plánov som vybral to najzaujímavejšie. Najvýznamnejším poznatkom tejto konferencie je informácia, že Slovensko v októbri 2012 pripravuje finálne akceptačné testy a sme pripravení sa plnohodnotne zapojiť do medzinárodnej siete výmeny informácií o vozidlách a vodičských preukazoch. Ministerstvo vnútra a Policajné prezídium SR dávajú tomuto zapojeniu veľký význam.

Slovensku to prinesie niekoľko výhod v boji proti krádežiam a falšovaniu dokladov. Tento systém bude prínosný dokonca aj bežným občanom, ktorí si napríklad kúpia auto zo zahraničia. Celý systém spočíva v rýchlej výmene dát čo pomôže v boji s automobilovou kriminalitou. EUCARIS sprostredkuje výmenu informácií medzi krajinami EÚ pri registračných úkonoch o stave tachometra.

Systém prinesie výhody aj bežným ľuďom. Ministerstvo vnútra aj Policajné prezídium chcú, aby pripojenie prebehlo čo najskôr.
Začiatky systému EUCARIS siahajú až do začiatku 90. rokov minulého storočia. Prvá generácia fungovala od roku 1994.

Začiatky systému EUCARIS siahajú až do začiatku 90. rokov minulého storočia. Prvá generácia fungovala od roku 1994.

Informácie uložené v registri by mali byť originálne a pravdivé. Register údajne nie je možné sfalšovať. Bežný človek, pri dovoze auta zo zahraničia bude mať istotu, že dokumenty k autu sú pravé a nepochádzajú z trestnej činnosti.

Okrem iného účastníci konferencie venovali pozornosť aj projektu eCALL. Ide o systém, v ktorom z národných registrov prostredníctvom dátovej siete EUCARIS budú poskytované technické údaje o vozidle v stave núdze. Pod stavom núdze rozumieme ohrozenie ľudského života v idúcom alebo stojacom aute. Tieto informácie by mali slúžiť potrebám integrovaných záchranných zložiek v EÚ, vo Švajčiarsku a na Islande.

Už dnes vidíme, že EUCARIS má svoje opodstatnenie. Členské krajiny EÚ si v prvom polroku 2012 vymenili informácie o 8,9 milióna vozidlách. Väčšinou išlo o overovanie pôvodu. Nemecká evidencia zaznamenala 876 tisíc požiadaviek. Systém pomohol zabrániť registrácii takmer 15 tisíc ukradnutých vozidiel z Nemecka v ostatných krajinách EÚ.

Zdroj: tlačová správa

Slovensko pripojením svojich databáz k tým európskym chce znížiť automobilovú kriminalitu a falšovanie dokumentov.

Slovensko pripojením svojich databáz k tým európskym chce znížiť automobilovú kriminalitu a falšovanie dokumentov.