V celkovo "uspokojivom" výsledku úmrtnosti na našich cestách za ostatné dva roky sú totiž schované konkrétne ľudské životy. Mnohé z nich boli až priveľmi krátke. Tu je aktuálne asi najväčší problém SR. Na cestách sa u nás zabíja priveľa mladých. Policajné štatistiky vedú mladých ľudí vo veku do 20r. Už v tejto kategórii umrelo minulý rok medziročne až o 13 ľudí viac!!! Iste budete súhlasiť, že za mladých možno považovať kategóriu do 25r a tiež všetkých tých, ktorí majú vodičský preukaz menej než 5 rokov. S týmito kritériami by bola štatistika ešte podstatne horšia...

Tréning START od SuperDRIVE je určený pre vodičov do 25r

Tréning START od SuperDRIVE je určený pre vodičov do 25r

SuperDRIVE sa rozhodol na túto kritickú situáciu reagovať v rámci svojich možností. Špeciálne pre mladých vodičov pripravil trénigový program START. Vynačuje sa tým, že je finančne veľmi dostupný a časovo nenáročný. Mladým vodičom však odovzdá tie najzákladnejšie vedomosti nutné na prežitie v džungli cestnej premávky. O čo ide? Čítajte ďalej...

V skratke:

- vodiči s VP do 5r zvýšili v r2010 nehodovosť v jednotlivých krajoch o 45 - 80 %!
- počet umrtí vodičov skupiny B sa medziročne zvýšil o 13!
- SuperDRIVE riešenie - tréning START, určený mladým vodičom do 25r,
- cena tréningu START je len 65 €,
- pre väčšiu intenzitu tréningu je max. počet účastníkov len 8
.


Podrobnejšie informácie:

V roku 2010 sa mladí vodiči z celkového počtu nehôd 21 595 podieľali na 1 257 prípadoch. V 212 prípadoch z nich bol prítomný alkohol. Podiel 5,7 % možno nie je alarmujúci, no policajná štatistika eviduje mladých vodičov vo veku len do 20 rokov. Reálne skúsenosti potvrdzujú nízku zdatnosť aj starších vodičov. Samotný vek vodiča nad 20 rokov nie je zárukou vyzretejšieho správania a bohatších skúseností.


Vodiči vozidiel skupiny B sa na dopravných nehodách podieľali v 10.609  prípadoch. To síce predstavuje pokles o 2.980 prípadov, napriek tomu zaznamenali najväčší medziročný nárast usmrtených až o 13 ľudí! A to je hlavný a najviac sledovaný parameter.

Spoločnosť TEMPUS SuperDRIVE sa pre tieto, aj nižšie uvedené hrozivé fakty štatistík nehodovosti za rok 2010 vodičov skupiny B rozhodla pripraviť špeciálny program výučby pre mladých vodičov. Tréning START je určený vodičom vo veku do 25 rokov, ktorí nemajú vodičské oprávnenie dlhšie ako rok. Špeciálny poldňový tréning má špeciálnu cenu, len 65 €. To je menej než polovica z ceny klasického celodenného kurzu.


Tréning START identifikuje riziká spojené s vedením vozidla a vyučuje dôležité základné návyky a zručností vodiča. Prebieha na cvičných dráhach školy šmyku na letisku v Piešťanoch. Začína krátkou, hodinovou teoretickou časťou. Následne pokračuje praktickou, 3 hodinovou časťou plnou jazdenia a trénovania. Teória sa zameriava na problematiku všeobecného nebezpečenstva, správneho sedenia a držania volantu, nutnosti používania bezpečnostných pásov, kvalitné obutie a stav pneu, teórii krízového brzdenia a vyhýbania sa nečakanej prekážke.

Praktická časť následne stavia na týchto informáciách. Jazdí sa slalom pre správne návyky držania volantu a rúčkovanie. Pokračuje tréningom svižného rozbehu na stanovenú rýchlosť, krízovým brzdením na rôznych povrchoch a končí tréningom správneho vyhýbania sa prekážke. Maximálny počet účastníkov je limitovaný len na 8, čo zaručuje dobrú interaktivitu s inštruktorom a dostatočný počet cvičení. Jedná sa
o mimoriadne dôležité cvičenia, ktoré sa neučia v žiadnej slovenskej autoškole a vodiči tieto zručnosti potrebujú prakticky každý deň.Podrobnejšie dôvody spustenia špeciálneho tréningu START, podľa správy PZ SR

Štatistika nehodovosti za r2010 poukazuje na potrebu zvýšenia aktivity a efektívnosti
v nasledovnom:

- v plánovaní osobitných kontrol a výkonu služby v prešovskom, košickom a bratislavskom kraji so zameraním na skupinu vodičov s vodičskou praxou do 5 rokov, ktorí sa oproti roku 2009 podieľali na zvýšení počtu dopravných nehôd až o 80%, 50%
a 45%!

- v sprísnení podmienok skúšky podľa nového „Metodického usmernenia o vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti“ z vedenia motorových vozidiel na autocvičisku, nakoľko analýza poukazuje na nárast počtu usmrtených osôb a ťažko zranených osôb pri dopravných nehodách zavinených vodičmi skupiny B,

- v pravidelnej medializácii problémov na úseku bezpečnosti cestnej premávky v krajoch,

- povinnosť absolvovať do 12 mesiacov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B teoretické a praktické základy v tréningu defenzívneho spôsobu jazdy,

- povinnosť absolvovať kurz defenzívnej jazdy pre vodičov, ktorí porušili pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom 3x v posledných 12 mesiacoch.

- povinnosť absolvovať prednášku o negatívnych vplyvoch požívania alkoholických nápojov pred a počas jazdy pod dohľadom príslušníka PZ, ak bol držiteľovi vodičského oprávnenia uložený zákaz činnosti pre vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu.

www.superdrive.sk