Železničné priecestia majú od septembra 2012 svoje vlastné identifikačné čísla.

Železničné priecestia majú od septembra 2012 svoje vlastné identifikačné čísla.

Od septembra 2012 má každé železničné priecestie svoje vlastné číslo, ktorým je v prípade nehody, alebo jeho nefunkčnosti možná rýchla identifikácia a zásah kompetentných.

Policajný zbor vykonáva v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy a cestnej premávky aj kontrolu dodržiavania stanovenej rýchlosti jazdy cez železničné priecestia a tiež kontrolu prejazdu cez zabezpečené priecestia. Polícia vykonáva kontroly železničných priecestí priebežne na celom území Slovenskej republiky, pričom pozornosť je venovaná osobitne železničným priecestiam s cestami I. triedy medzinárodného významu, ale aj železničným priecestiam, na ktorých je vyššia intenzita cestnej a vlakovej dopravy, ako aj tým s nižšou intenzitou.


Cieľom polície je znižovanie nehodovosti a úmrtnosti nielen na cestách, ale všade tam, kde je riziko vzniku nehôd. Znižovanie dopravných nehôd a ich následkov je však záležitosťou celej spoločnosti. Železnice Slovenskej republiky kvôli zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu dopravnej nehodovosti na priecestiach, s cieľom v maximálnej miere obmedziť nehody so smrteľným následkom označili každé železničné priecestie „jedinečným identifikačným číslom“ (JIČ). V prípade vzniku nehody na železničnom priecestí umožňuje identifikáciu a ďalšie špecifikácie tohto priecestia. Tieto údaje sú aktualizované v databáze každého operačného strediska na krajských riaditeľstvách Policajného zboru. V prípade telefonického oznámenia o nehode na číslo 158 je na základe tohto identifikačného čísla možné miesto nehody veľmi rýchlo určiť. V závislosti od udalosti, ktorá sa na priecestí stala, tak môžu príslušné útvary polície a záchranné zložky prijať potrebné opatrenia.


Každé priecestie je označené samolepiacou fóliou.

zdroj: KR PZ Prešov