Od nového roka je predaj alebo nákup vozidla komplikovanejší. V prípade, že predávate/kupujete auto v rámci okresu, nič sa nemení. No ak predávate/kupujete auto do iného okresu, pripravte sa na isté komplikácie. Na odhlásenie vozidla z okresu musí byť prítomný aj nový majiteľ, prípadne vám musí na tento úkon vydať úradne overené splnomocnenie.

 

Našťastie na úkon odhlásenia môže nový vlastník vydať splnomocnenie overené notárom, prípadne postačuje doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s úradne overeným podpisom.

Polícia sa rozhodla bojovať proti vozidlám, ktoré stoja mimo evidencie. V minulosti dochádzalo k odhláseniu vozidla z evidencie na osoby, ktoré auto v skutočnosti neodkúpili. Cieľom novely zákona je tak ochrana osoby, na ktorú sa držba vozidla prevádza. Zmeny priniesla novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.


Ministerstvo vnútra chce tento problém vyriešiť tým, že k odhlasovaniu auta sa po novom musí dostaviť aj nový majiteľ vozidla (doteraz zvládol celý úkon predchádzajúci majiteľ). V prípade, ak kupujete auto z Bratislavy do Košíc, ide časovo aj finančne náročný proces. Našťastie na úkon odhlásenia môže nový vlastník vydať splnomocnenie overené notárom, prípadne postačuje doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s úradne overeným podpisom. Možné je tiež zaslanie splnomocnenia novou elektronickou službou (pokiaľ vlastníte eID kartu). Povinnosť predloženia splnomocnenia alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak vozidlo prevádzate na osobu blízku držiteľovi vozidla (rodič, prarodič, dieťa, súrodenec, manžel alebo manželka).


Nový vlastník má po odhlásení vozidla z okresu lehotu 30 dní na prihlásenie v okrese s miestom bydliska. Pokiaľ tak nevykoná do 60 dní od odhlásenia, tabuľky s evidenčným číslom a doklady budú neplatné. 


Pri odhlasovaní nie je potrebné pristavenie vozidla.  


Zdroj: minv


Prečítajte si tiež: Kompletný návod ako postupovať pri predaji auta