HELL Ring Madarsko

Po osobnom stretnutí s riaditeľom projektu v Budapešti som sa dovedel, že na jar budúceho roka sa pokúsia dokončiť dve motokárové dráhy. Vonkajšia bude mať klasické benzínové káry, vnútorná má dostať elektrické. Tieto týždne práve prebieha výberové konanie na dodávateľov. V priebehu novembra padlo rozhodnutie zásadne prerobiť pôvodný návrh dráhy a priľahlých budov tak, aby bola trať ešte dlhšia a areál ešte atraktívnejší. To potrebuje nový architektonický návrh, nové počítačové simulácie a teda zdržanie minimálne o pol roka. Otvárať okruh na konci budúceho roka veľký zmysel nedáva. Nový termín je teraz jar 2015. Chceme veriť tomu, že to už bude pevný termín. Ak niekto z vás pôjde v dohľadnej dobe okolo továrne HELL Energy (Szikszó severne nad Miškolcom) dajte v diskusii info, ako to tam vyzerá, či už začali nejaké viditeľné práce.