Zastavená výroba, takmer nulové predaje a neustále prítomné fixné náklady zaťažujú pokladnice automobiliek tak intenzívnym spôsobom, že niektorým z nich sa už nemusí podariť vygenerované straty zvrátiť. Napriek červeným číslam však nad nimi visí ešte jedna povinnosť – znižovanie flotilových emisií a platby za ich nadprodukciu.

Drahé gramy CO2

Inštitút flotilových emisií vznikol, aby motivoval automobilky k vývoju a najmä predaju ekologickejších modelov. Predaj modelov s väčšími a „žravejšími“ motormi samozrejme nezakazuje, no tvrdo trestá. Pokutami za nadlimitnú produkciu CO2. Za každý gram navyše celých 95 eur. Celý systém je doplnený koeficientmi zohľadňujúcimi hmotnosť auta a o spravodlivosti celého systému nemotivujúcemu k výrobe ľahkých a obratných áut (hranica povolených emisií CO2 sa uberaním hmotnosti ešte zníži), ale skôr opačne, by sa dalo polemizovať, faktom však zostáva, že pokuty sú pre mnohé automobilky vyčerpávajúce a oberajú ich o peniaze potrebné pre vývoj ďalších technológií. Združenie výrobcov automobilov v súčinnosti s vedením automobiliek preto žiada Európsku komisiu o prehodnotenie systému výpočtu. Ide im najmä o spomínané flotilové emisie a spôsob, akým sa do nich započítavajú drahé elektrické a hybridné modely (za ne dostávajú automobilky tzv. superkredity).

Európska komisia potvrdila prijatie hromadnej žiadosti, na jej prehodnotenie a vyvodenie výsledkov si však necháva čas. Ako sa však zástupcovia EÚ vyjadrili, ich prioritou je okrem čistoty ovzdušia aj zachovanie zdravej ekonomiky a udržanie zamestnanosti a sú si vedomí, že automobilkám postihnutým zastavením predajov treba pomôcť. Na akú formu pomoci však komisári EÚ mysleli, nateraz nie je známe.

zdroj: Reuters, Autoexpress