Ochrana dospelých

V tejto kategórii získal najmenší Hyundai 69 %. Pri čelnom náraze s prekrytím mal najhoršiu mieru ochrany vodičov hrudník. O niečo lepšie dopadli nohy vodiča aj spolujazdca a rovnako spolujazdcov hrudník. Pri čelnom náraze bez prekrytia si najhoršiu známku odniesla panva vodiča, o niečo lepšie hlava a ešte o stupeň lepšie hrudník vodiča a zadného pasažiera.

Ochrana detí

V tejto disciplíne stačilo Hyundaiu i10 75 %. Pri čelnom náraze mali o stupeň horšiu známku krk oboch figurín a hlava mladšej figuríny. Pri bočnom náraze mal najhoršiu známku bezpečnosti trup staršej figuríny a o niečo lepšiu známku hlava tej istej figuríny.

Ochrana chodcov

Predposledná kategória znamená zisk 52 %. Celá predná časť aj hrana kapoty je pre chodcov „v poriadku“. Rovnako je pre chodcov „mierumilovnejšie“ aj čelné okno, problém nastáva ako vždy pri A-stĺpikoch a koncoch kapoty tesne pred A-stĺpikmi.

Asistenčné systémy

Posledná kategória je pre najmenší Hyundai opäť slabším výsledkom a to je 59 %. Autonómny brzdný asistent je v štandarde a fungoval dobre. Celkovo to však stačilo na zisk len 3 hviezdičiek, čo je v dnešnej dobe aj v kategórii malých áut nie ten najlepší výsledok.