Osobne štatistickým údajom neverím. Poznám tri klamstvá. Malé klamstvo, veľké klamstvo a štatistiku...

Od začiatku do konca letných prázdnin (01. 07. - 31. 08. 2017) sa podľa viceprezidenta PZ stalo 2521 dopravných nehôd. To je v porovnaní s minulým rokom jemný nárast. Čo do následkov na nehodách, je to mierne lepšie. Za 2 mesiace zomrelo 44 ľudí (o 4 menej), ťažko zranených bolo 217 osôb (o 3 menej) a 1177 ľahkých zranení (o 72 menej). Jednorazové ošetrenie osoby sa ako ľahké zranenie nezapočítava. Najväčšia úmrtnosť na cestách zastihla Nitriansky kraj, najlepšie na tom bolo okolie Banskej Bystrice a Žiliny. Laik by povedal, že bolo teplo, slnko, ideálne podmienky na šoférovanie... ale nehôd a škodových udalostí bolo za niektoré jednotlivé dni rovnako veľa, ako v zime!

Počet nehôd, ktoré dopravná polícia uzavrela ako škodovú udalosť, zverejnený nie je. Rovnako nie je zverejnený ani počet nahlásených nehôd, kedy sa účastníci medzi sebou dohodli pred príchodom hliadky, ktoré vlastne polícia nerieši. Tu by bol zaujímavý údaj z poisťovní.  

Zlá štatistika je v každej pracovnej oblasti zlom. Ak náhodou nie sú dosiahnuté lepšie, či aspoň rovnaké výsledky, ako za predchádzajúce obdobie, pokefovaný bude vždy len ten najnižší článok, ktorý údaje zväčša ani nevie nijako ovplyvniť...