Pomaly sa pripravte na dlhšie zápchy, ako bývajú zvykom v bežný deň. 

Bajkalská a Dolnozemská sú prvé dva úseky ciest, ktoré v tomto roku začína opravovať hlavné mesto. Celkovo v roku 2018 opravia 100 km jazdných pruhov. Opakujem jazdnych pruhov!  Do opráv komunikácií investuje hlavné mesto 16 miliónov eur, a to 7 mil. z rozpočtu mesta a 9 mil. eur je vládna dotácia.

Ak sa pohybujete po Bratislave, isto ste si všimli, že jednu jamu na Račianskom mýte v smere na hlavnú ulicu majú opravenú a označenú už vyše 2 týždňov. Vraj technologický postup. Na druhej strane niekoľko kilometrov dlhé úseky vyfrézujú a opravia podstatne rýchlejšie. Aká bude kvalita? Kedy sa objavia prvé jamy? A čo vyjazdené koľaje? Nie je lepšie robiť pomalšie a kvalitnejšie? Aj tak za cesty platí štát a mesto viac než dosť! 

"Bratislave sa darí, čoho dôkazom je najmasívnejšia oprava ciest za posledné roky. Tento rok opravíme 100 km ciest, pričom za posledné 3 roky to bude spolu až 200 km ciest. Tak ako som avizoval, začíname Bajkalskou, ale keďže je pekné počasie a mechanizmy pripravené, opravujeme aktuálne od dnešného dňa aj Dolnozemskú. Súčasne by som rád poprosil Bratislavčanov o trpezlivosť počas rekonštrukcií,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Kompletný plán opráv si môžete pozrieť TU 

Z celkového harmonogramu všetkých opráv na rok 2018 pôjde o dva najdlhšie úseky. Dolnozemskú v úseku od okružnej križovatky s Panónskou po odbočku na Kutlíkovu, a to všetky jazdné pruhy v oboch smeroch začalo mesto opravovať v utorok 3. apríla. Celkovo sa do 13. mája 2018 opraví 14 km jazdných pruhov.

Bajkalskú začne mesto opravovať v tento piatok večer pred víkendom, keď už bude dopravná situácia na tejto vyťaženej ceste pokojnejšia. Rovnako ako pri Dolnozemskej pôjde o veľký úsek cesty v celkovej dĺžke 12,5 km jazdných pruhov. Nový asfalt sa položí obojsmerne od Trnavskej cesty po Mlynské nivy. Opravovať sa bude na etapy, a to nielen počas víkendov, ale aj počas pracovného týždňa. Plánované ukončenie prác je 21. mája 2018.

Väčšinu z plánovaných opráv ciest bude hlavné mesto realizovať cez letné prázdniny, aby sa tak čo najmenej zaťažovala doprava a mobilita v meste. Súčasťou balíka opráv je aj vybudovanie 200 bezbariérových úprav priechodov pre chodcov, oprava 19 km chodníkov a 26 bezpečnejších zastávok MHD. O všetkých opravách ciest a s tým súvisiacich dopravných obmedzeniach bude hlavné mesto Bratislavčanov priebežne informovať

V roku 2017 hlavné mesto opravilo 50 km ciest a 10 km chodníkov a zrealizovalo bezbariérové úpravy priechodov pre chodcov. Z rozpočtu mesta na to bolo vyčlenených 9 mil. eur.

Zdroj: bratislava.sk

Foto: GoogleEarth