Výstavba projektu „D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie“ pokračuje. Aktuálne prebieha okrem projektovania, prípravy staveniska, prípravy na odhumusovanie a prekládky sietí aj archeologický prieskum. „Odborníci preskúmajú niekoľko lokalít na tejto trase. Archeológovia sa domnievajú, že v týchto miestach sa mohlo nachádzať praveké keltské sídlisko,“ uvádza Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

Archeologický prieskum je tradičnou súčasťou prípravných prác pred pustením sa do samotnej výstavby.

Diaľničiari upozorňujú, že celý projekt má vysokú prioritu. „Je vo verejnom záujme prepojiť diaľnice D1 a D4 čo najskôr. Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť archeologický výskum pod dohľadom archeologického dozoru v určených lokalitách, a to tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup vykonávania prác na stavbe. Určilo sa sedem potenciálne zaujímavých lokalít z pohľadu nálezov, aktuálne sa výskum vykonáva na šiestich,“ spresňuje NDS.

Prebiehajú aj ďalšie práce

Príprava staveniska si vyžiadala i demolačné práce. V priebehu tohto mesiaca konkrétne začala demolácia starej, nevyužívanej budovy dopravnej polície z minulého storočia. Pokračujú aj prekládky sietí a projektové práce.

„Zhotoviteľ dokončí väčšinu projektovej činnosti počas prvého roka. Proces projektovania však bude pokračovať počas celej doby výstavby,“ vysvetľujú slovenskí diaľničiari.

Popri projektovaní a prípravných prácach sa črtá už aj plán organizácie výstavby. NDS počíta s dvojicou významných míľnikov: vybudovanie dopravných vetiev, ktoré odklonia dopravu z diaľnice D1, kým sa bude dvíhať a napojenie diaľnic v smere Trnava – Jarovce.

Celkovým pozitívom je, že NDS nateraz pri tomto projekte nehovorí o významných meškaniach či problémoch. Novinky, ktoré štát zverejnil, sú znakom posunu v rámci výstavby.