Aerodynamický odpor sa zvyčajne spomína pri športových autách. Veľký význam má aj pri obyčajných sériových modeloch, či dokonca nákladiakoch a autobusoch.

Aerodynamika 

Po lopate povedané, aerodynamika je veda, ktorá sa zaoberá prúdením vzduchu okolo predmetov. Má skutočne veľký význam v automobilovom a hlavne v leteckom priemysle. Konštrukcia automobilov sa nezaobíde bez aerodynamického rozboru. Ten spracúvajú už dlhé desiatky rokov. Prečo? Hlavnými dôvodmi, ktoré nedajú inžinierom a konštruktérom po celom svete spávať, je predovšetkým zníženie spotreby, zvýšenie výkonu, ale tiež lepšia stabilita vozidla a v neposlednom rade zníženie hluku pri jazde. 

Aerodynamická kvalita automobilu je udávaná súčiniteľom odporu vzduchu (Cx). Veľkosť súčiniteľa aerodynamického odporu zisťujú v laboratórnych podmienkach - v aerodynamickom tuneli. Auto umiestnené do aerodynamického tunela postavia na presné záťažové zariadenia v podlahe. Čelne na vozidlo prúdi veľkou rýchlosťou vzduch, ktorý produkuje turbína. Keďže tento vzduch pôsobí na prednú časť vozidla silou, zmení sa aj hmotnosť vozidla v prednej časti. Rozdiel zaznamenajú vyššie spomenuté váhy.

V bežnej premávke sú dôležité aerodynamické efekty, ktoré vytvárajú veľkorozmerné a rýchlo sa pohybujúce nákladiaky voči osobákom, motocyklistom a cyklistom, ktorí sa pohybujú v súbežnom alebo v opačnom smere. Pri rýchlej jazde nákladného automobilu sa za ním formuje silný podtlak, ktorý je niekoľkonásobne vyšší ako pri menších vozidlách. Tento jav je nebezpečný, lebo môže výrazným spôsobom zmeniť smerovú stabilitu ľahšieho vozidla, čo môže viesť ku kolízii. 

Akcelerácia

V rámci bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky má význam aj táto vlastnosť automobilov. Vozidlo musí disponovať dostatočným výkonom, ktorý vie, resp. musí vedieť vodič odhadnúť na úspešne dokončenie predbiehajúceho manévru. Najmä z dôvodu bezpečnosti sú konštruktéri nútení navrhovať automobily tak, aby mali počas celého rozpätia činnosti agregátu čo najvyšší výkon a krútiaci moment. Vyššiu dynamiku dosahujú už roky zavedením riadiacej jednotky, ktorá riadi činnosť motora, čím sa dá upraviť krivka krútiaceho momentu.

 

Väčší výkon autá dosahujú aj modernejšími spôsobmi vstrekovania paliva, rokmi používaného bezkontaktného zapaľovania, prepĺňaním (turbo či kompresor), konštruovaním vysokootáčkových pohonných jednotiek, hybridnými vozidlami a elektromobilmi. Nesmiem zabudnúť spomenúť aj zavedenie asistenčných systémov, ktoré pomáhajú vodičovi zrýchľovať.