"Zariadenie, ktorého funkcia nelegitímne znížila emisie behom testovania, nikdy nebola a nikdy nebude použitá v Daimleri."

Daimler vo svojom vyjadrení uvádza:

"Kategoricky odmietame obvinenia z manipulácie emisných testov v súvislosti s našimi autami. Zariadenie, ktorého funkcia nelegitímne znížila emisie behom testovania, nikdy nebola a nikdy nebude použitá v Daimleri. To platí pre dízlové aj benzínové motory. Naše motory plnia a dodržiavajú všetky legálne požiadavky."

Firma ďalej argumentuje:

"Nemáme žiadne informácie o meraniach, ktoré by naznačovali, že naše vozidlá nesplnili zákonom požadované štandardy. Aktívne podporujeme práce na nových testovacích metódach v rámci Európy a Nemecka, ktoré by merali emisie na základe reálnych jazdných podmienok. Blízko spolupracujeme so zodpovednými úradmi v Nemecku, Európe a v Spojených štátoch a ochotne poskytneme akékoľvek vozidlo na testy."

Automobilka v závere svojho vyhlásenia upozorňuje, že zvažuje právne kroky voči DUH a ich verejným obvineniam z porušovania pravidiel.

Zdroj: tlačová správa