D4/R7 mala stáť už dávno, tak ako všetky už roky naplánované a sľubované úseky v celej krajine.

Výstavba obchvatu D4/R7 je pre mesto kľúčová. A nielen pre mesto, ale pre celú tranzitnú dopravu smerujúcu zo západu krajiny do okolitých štátov. Tento projekt by mal podstatne uľahčiť život motoristov v meste. Pred tým, ako ho postavia, však poriadne motoristom podkúri. Ale čo nám iné ostáva? 


Asi najväčším obmedzením, ktoré nad Bratislavou visí, je uzavretie zjazdových vetiev na kruhový objazd pod prístavným mostom, ktorý je známy ako Rondel. Konkrétne ide o zjazdy z Petržalky na Bajkalskú a tiež v smere od Senca na Prístavnú ulicu. Neznalý si povie, veď ide len o 2 zjazdy. Tieto zjazdy patria medzi najfrekventovanejšie v celej Bratislave. Samotný kruhový objazd, Rondel, je jedným z najčastejších miest dopravných nehôd na Slovensku. Okrem uzavretia dopravy počítajte s rozsiahlymi zmenami organizácie dopravy v danej oblasti. 

Čo tomu predchádzalo? Pred pár dňami zvolali pracovnú poradu, ktorej sa okrem investorov, dopravných inžinierov a zástupcov mesta zúčastnili všetky subjekty, ktoré do dopravného plánu aktívne, alebo pasívne zasahujú. Každý zo subjektov dostal priestor na vyjadrenie. „Pri takto obrovskom projekte je absolútne kľúčové, aby fungovala koordinácia a hlavne komunikácia. Nielen medzi jednotlivými úradmi, či firmami, ktoré stavbu realizujú, ale hlavne s občanmi a inými dotknutými subjektami. Projekt D4/R7 bude úspešný iba vtedy, keď sa nám ho podarí vysvetliť všetkým Bratislavčanom. Každý musí rozumieť tomu, čo sa bude diať. Preto som zvolal dnešné stretnutie a s jeho závermi pôjdem za ministrom dopravy,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Jedným zo záverov stretnutia je nutnosť vytvorenia úradu splnomocnenca, ktorý bude projekt koordinovať, vysvetľovať a bude k dispozícii na zodpovedanie všetkých otázok občanov, zástupcov samospráv, inštitúcií a ďalších subjektov. „Veľmi potrebné je aj zverejnenie harmonogramu prác, zvolenie reálnych obchádzkových trás, posilnenie prímestskej, vlakovej a mestskej dopravy, ako aj vybudovanie dočasných záchytných parkovísk, prípadne ďalších opatrení,“ informuje magistrát.

Všeobecná praktická rada

Niektorí vodiči v  sú naučení jazdiť stále po jednej trase. Z miesta A do miesta B. Nepoznajú alternatívy. Stačí jedná nehoda, dlhšia kolóna spojená s obchádzkou a už sú stratení. Ak patríte medzi nich, skúste si čas od času vytvárať rôzne alternatívy, ako sa dostať tam, kam chcete. Samozrejme, táto rada platí aj v iných miestach, či situáciách nielen v Bratislave. 

Niektorí vodiči v Bratislave sú naučení jazdiť stále po jednej trase. Nepoznajú alternatívy. Stačí jedná nehoda, dlhšia kolóna spojená s obchádzkou a už sú stratení. Ak patríte medzi nich, hoci si to asi len ťažko priznáte, skúste si pomaly pripravovať alternatívy, ako sa dostať tam, kam chcete. 
Niektorí vodiči v Bratislave sú naučení jazdiť stále po jednej trase. Nepoznajú alternatívy. Stačí jedná nehoda, dlhšia kolóna spojená s obchádzkou a už sú stratení. Ak patríte medzi nich, hoci si to asi len ťažko priznáte, skúste si pomaly pripravovať alternatívy, ako sa dostať tam, kam chcete.