V rámci stavby križovatky Blatné bude NDS osádzať betónové nosníky, čo si vyžiada úplné uzavretie diaľnice.

Z dôvodu osádzania nosníkov mosta nad diaľnicou D1 pri obci Blatné bude úplne uzavretý pravý jazdný pás v úseku od Blatného v km cca 29,500 po Voderady v km cca 43,500 s celkovou dĺžkou uzavretej časti približne 14 km a ľavý jazdný pás v úseku od Trnavy km cca 49,784 po Blatné v km cca 29,500 s celkovou dĺžkou uzavretej časti zhruba 20 km.

Informácia pre vodičov

S obmedzením treba počítať dňa 29. 04. 2017 (sobota) od ranných hodín do 30. 04. 2017 (nedeľa) do večera. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok je stanovený náhradný termín, a to dňa 06. 05. 2017 (sobota) od ranných hodín do 07. 05. 2017 (nedeľa) do večerných hodín. NDS bude o prípadnej zmene termínu včas informovať. (Zmena časov k 24.4.2017: pravdepodobne bude diaľnica uzavretá od 12:00 do 12:00 nasledujúceho dňa).

Obchádzkové trasy budú vedené v dotknutom úseku diaľnice D1 po ceste I/61, I/62, súbežných cestných komunikáciách v meste Trnava a po rýchlostnej ceste R1.

obchádzka úseku blatné

Obchádzková trasa úseku diaľnice pri Blatnom 

Zdroj: NDS