Príliš tvrdé postihy?

Vodičovi, ktorý jazdí na slovenských spoplatnených úsekoch bez diaľničnej známky, dnes štandardne dôjde poštou pokuta 150 eur. Ak zaplatí do 15 dní, postih sa znižuje na 100 eur.

Poslanec Taraba vníma súčasné sankcie za chýbajúcu diaľničnú známku ako neprimerane vysoké najmä v kontexte toho, že vodiči často na jej kúpu prosto zabudnú. "Návrh zákona sleduje zníženie finančnej zaťaženosti vodičov a prevádzkovateľov vozidiel, ktorí sa dopustili porušenia povinnosti vykonať úhradu diaľničnej známky za použitie vymedzených úsekov ciest. Máme za to, že v mnohých prípadoch tieto subjekty dopustili porušenia povinnosti  z nedbanlivosti, napríklad zabudli vykonať úhradu za prepadnutú diaľničnú známku," uvádza poslanec.

Podľa súčasne platnej legislatívy musí vodič alebo prevádzkovateľ vozidla uhradiť pokutu a zároveň uhradiť poplatok za diaľničnú známku. 365-dňová diaľničná známka stojí 60 eur. "Štátu tak tieto subjekty zaplatia za použitie diaľnice dvakrát, prvýkrát zaplatením pokuty a následne zaplatením úhrady za diaľničnú známku," upozorňuje Taraba.

V zmysle nového návrhu zákona o diaľničnej známke, o ktorom bude rokovať NR SR, by došlo k zmene. Sankcia za porušenie pravidiel by v sebe zahŕňala už aj diaľničnú známku s platnosťou 365 dní odo dňa úhrady pokuty.

Zdroj: NR SR