Emisie zo spaľovacích motorov nedajú spať mnohým ľudom. Niekedy to však preháňajú. 

Ekológia sa na nás valí z každej strany. Je to však úplne zbytočné, keď sa prijímajú zákony a obmedzenia len na jednom relatívne malom území, keď ekosystém prírody funguje v podstate ako jeden veľký celok. Samozrejme, nemyslím tým, že sa na to treba vykašľať. Je potrebné nájsť rozumné kompromisy vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti produkujúcej odpady v rozličných formách. 

Pri jazde cez Nemecko mimo diaľnice si bežne všimnete značky, ktoré pred mestom upozorňujú, že do centra majú autá s nízkou EURO normou zákaz. Je to opatrenie, ktorým sa Nemci snažia bojovať proti znečisteniu ovzdušia. 

Tamojší kresťanskí a sociálni demokrati reálne zvažujú nad tým, že zavedú povinnosť pre majiteľov starších áut vykonať technické úpravy. „Budeme naďalej redukovať najmä zdroje znečistenia v cestnej premávke," vyplýva z koaličných rokovaní. Prikývnu na to len vtedy, „pokiaľ to bude technicky možné a ekonomicky odôvodniteľné".

Nemecké automobilky už teraz prispievajú do podporných fondov pre znečistené mestá peniaze. Budú musieť prispievať ešte viac. 

Aktuálne sa majú veci tak, že nemecké automobilky prisľúbili novší softvér pre zhruba 2,8 milióna áut. Viac sa momentálne vraj spraviť nedá. Úpravy na zvyšných autách nie sú možné ako z ekonomického hľadiska, tak z technického. 


Ako to budú robiť, a či to vôbec budú robiť, rozhodnú na základe odborných štúdií. Okrem iného v nej vychádzajú z výrobných záruk, evidencií a nákladov. Okrem toho chcú niektoré strany zaviesť aj plošné sledovanie emisií už evidovaných vozidiel, a tak vytvoriť účinný systém sankcií pre automobilky za nedodržanie noriem pre emisie.