Ako informuje agentúra SITA, Dokončenie diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 sa opäť posúva. Podľa pôvodných predpokladov sme síce už pol roka mali v okolí Bratislavy používať sľúbených 59 km na spomínaných úsekoch D4 a R7, no do dnešného dňa sú hotové približne len dve tretiny v celkovej dĺžke 41 km.

Štát mešká, motoristi počkajú

A prečo ešte posledných 18 km vlastne nepoužívame? Svoj diel viny priznáva štát, ktorý dodal právoplatné stavebné povolenia s oneskorením 6 až 9 mesiacov. Štát svoje meškanie odôvodnil tým, že neboli včas ukončené stavebné práce do stupňa, ktorý by umožnil získanie povolenia na predčasné používanie. „Ukončenie stavebných prác a získanie potrebných povolení na otvorenie zvyšných úsekov PPP projektu D4/R7 je v plnej kompetencii koncesionára,“ dopĺňa hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf. Na dokončenie momentálne čakajú úseky medzi D4 Bratislava, Jarovce – Bratislava, juh, vrátane dunajského súmostia, D4 Bratislava, východ – Bratislava, Rača a tiež R7 Bratislava, Nivy – Bratislava, juh.

Súkromné investície PPP projektu pre D4 a R7 dosahujú takmer jednu miliardu eur. Zahŕňajú financovanie, projektovanie, výstavbu aj prevádzku a údržbu. Štát bude koncesionárovi počas 30 rokov postupne uhrádzať platby za dostupnosť úsekov, vrátane stavebných nákladov v objeme 858 miliónov eur.

Hlavný zhotoviteľ stavby, spoločnosť D4R7 Construction, očakávala, že stavby ukončí v druhom štvrťroku 2021, nakoniec však termín posúva na koniec leta 2021. „Zvyšné práce prebiehajú podľa plánov a nie sú žiadne väčšie komplikácie alebo omeškania,“ hovorí D4R7 Construction. Zhotoviteľ zároveň poukazuje na prekážky pri výstavbe časti D4 pri rači. Dôvodom bol materiál na skládke, ktorý bránil v pokračovaní stavby. Medializovaným problémom bol aj sporný násyp s nepovoleným materiálom pri Jarovciach.

zdroj: SITA