Sám som veľmi zvedavý na cenu diaľničných známok v blízkej budúcnosti. 

V predaji vedú ročné elektronické diaľničné známky (eDZ) s viac ako 946,8-tis. predanými kusmi, za nimi sú 10-dňové známky (vyše 504,2-tis. kusov) a nakoniec 30-dňové známky (vyše 76,8-tis. kusov).

Z celkového balíka predaných eDZ si 471,5-tisíc známok zakúpili zahraniční vodiči, čo je z hľadiska príjmov takmer 17 %.

Najviac známok sa štandardne predalo v mesiaci január. Tento vývoj sa pravidelne opakuje od začiatku predaja diaľničných známok vplyvom pravidelnej novej emisie ročných diaľničných známok a rovnako aj vplyvom zimného dovolenkového obdobia. Ďalší nárast sa očakáva v čase letných prázdnin, a to najmä pri predaji krátkodobých, hlavne 10-dňových známok.

Formy predaja

V prvom štvrťroku dominuje predaju medzi motoristami stále nákup elektronickej diaľničnej známky na obchodných miestach (912 252 ks), za ním nasleduje nákup eDZ cez web (samostatne + hromadne = 517 745 ks). Takýto spôsob predaja eDZ tvorí viac ako 93 %. Ostatný percentuálny podiel tvoria internetový predaj na objednávku, predaj cez mobilnú aplikáciu a mýtomaty.

Zdroj: NDS