EURO 7? Je to veľmi zlý vtip! A pre všetkých bude extrémne drahý

Mnohé nariadenia, či požiadavky sú technicky či podmienkami nešpecifikované. Je zrejmé, že veľké časti tých textov nepísali technici. Šibeničný termín, nejasné formulácie a chýbajúce metodiky meraní (napríklad pre emisie z bŕzd), to je pripravovaná emisná norma Euro 7 v skratke. Navyše, kým vstúpi do platnosti, automobilky musia splniť ďalšie tri normy: Euro 6 EA, EB a EC. Emisná norma Euro7 zatvorí fabriky, ak začne platiť v súčasne známej podobe.

Martin Hrdlička hovorí, že neuvážené prijatie normy Euro 7 môže viesť až ku zavretiu niektorých fabrík. Najviac na to môžu doplatiť štáty, ktoré sú v EÚ na automobilovom priemysle závislé najviac - Slovensko a Česko.

Ako celú problematiku vníma asi najznámejší a najrešpektovanejší konštruktér v Česku a na Slovensku Martin HRDLIČKA na videozáznam zachytili a mnohé otázky aj položili členovia redakcie MOTORING z TA3, konkrétne Filip GARAJ.

Obsah videa:

00:00 Čo všetko zahŕňa norma Euro 7 a ako asi bude vyzerať
09:48 Aké technické úpravy si Euro 7 vyžiada
12:02 Dôjde v roku 2035 naozaj ku zákazu spaľovacích motorov?
14:46 Vyvíja koncern VW nový motor na mieru pre Euro 7 alebo bude upravovať súčasné?
18:15 Prečo automobilky nemajú silnejšiu vyjednávaciu pozíciu pri vzniku emisných noriem?
26:21 Ako nové emisné limity ovplyvnia pneumatiky?