Šoférovanie auta pod vplyvom omamných a psychotropných alkoholov má v Nemecku právne následky: Každému, koho pristihnú pod vplyvom príliš veľkého množstva alkoholu, hrozí trest. Spravidla finančná sankcia a odobratie vodičského preukazu. Hranicou je 0,5 promile alkoholu. Pri vodičoch mladších ako 21 rokov je však tolerancia nulová.

Ide o rozdiel v porovnaní so Slovenskom, kde netolerujeme alkohol u žiadneho motoristu za žiadnych okolností. Hneď u nás nastupujú pokuty.

Každý, kto si v Nemecku sadne za volant a zistia mu v krvi THC, môže mať problém. Tamojší dopravní experti a právnici teraz v súvislosti s najnovšou legalizáciou marihuany žiadajú aj zvýšenie existujúceho limitu pre šoférov.

Rozhodujúca je nameraná hodnota hlavnej účinnej látky – teda tetrahydrokanabinolu – v krvi. Ak je nad 1 ng/ml, motorista je považovaný za nespôsobilého viesť motorové vozidlo. Pre zaujímavosť, v Bavorsku uznávajú súdy dvojnásobnú hranicu. Neberie sa pritom do úvahy, či vykazujete známky zníženej schopnosti šoférovať alebo nie.

Legalizácia marihuany v Nemecku Kontroverzný nemecký zákon o kanabise je v platnosti od 1. apríla 2024. Nemecko ho tak zaradilo medzi legálne drogy. Držanie a pestovanie kanabisu sa stalo v Nemecku pre dospelých dovolené v rozsahu najviac 50 gramov v domácich podmienkach, resp. 3 rastliny pre osobnú spotrebu. Platia však isté podmienky. Zákon napríklad stanovuje, že spotrebitelia môžu túto drogu nakupovať prostredníctvom nekomerčných pestovateľských združení. Zároveň sprísnili tresty za predaj drogy mladistvým.

Hľadajú kompromis, aby trestali len vodičov šoférujúcich pod vplyvom drog

Nateraz nie je jasné, ako sa limit THC v krvi v Nemecku zmení – pôvodne sa hovorilo o možnej hodnote 3,5 nanogramu. Táto býva prirovnávaná ku koncentrácii alkoholu v krvi 0,2 promile.

Cieľom limitnej hodnoty 3,5 nanogramu malo byť to, aby boli sankcionovaní len tí, ktorí naozaj konzumovali kanabis minimálne v určitom časovom súvise s vedením motorového vozidla. Polícia a štát nechcú totiž trestať tých, u ktorých neexistuje očakávaný možný vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.

Zároveň sa počíta s tým, že v Nemecku zavedú absolútny zákaz konzumácie alkoholu u vodičov fajčiacich marihuanu. Na konečnú verziu nových pravidiel si však musíme ešte počkať. Doriešiť túto tému je však dôležité aj z pohľadu poisťovní a škodových udalostí.

Dovtedy bude v krajine rizikom sadnúť si za volant, a to aj s dlhším časovým odstupom po vyfajčení „jointa“.

Zdroj: DW foto: cz.depositphotos.com