Ochrana dospelých

Za ochranu dospelých si CR-V pripísalo rovných 93 %. Figurína pasažiera nemala nič horšie, ako dobré zelené hodnoty po náraze, vodič mal spodné časti nôh a trup v oblasti žltej farby s označením adekvátnej ochrany. To platí pre náraz s prekrytím. Pri čelnom náraze bez prekrytia figuríny získala žltú adekvátnu známku len na oblasť trupu.

Ochrana detí

V ochrane detí získala nová Honda 83 %. Pri čelnom náraze obe figuríny 6- aj 10-ročného dieťaťa nevykazovali zlé hodnoty, jediným problémom bol krk 10-ročnej figuríny s označením „medzné“. Pri bočnom náraze boli všetky sledované časti figurín v „zelených“ oblastiach.

Ochrana chodcov

Tá je pri vyšších autách vždy problémom s hranou kapoty a čelného skla. Honda CR-V tu získala 70 %. Problémom boli rohy prednej kapoty pri hrane s nárazníkom a A-stĺpiky, prípadne aj spodná hrana čelného okna. Kapota však mala na niektorých miestach tie najlepšie výsledky.

Asistenčné systémy

Za asistenčné systémy získala Honda CR-V 76 %, systém autonómneho brzdenia fungoval dobre aj pri vyšších rýchlostiach. Celkový výsledok je tak plný počet 5 hviezdičiek, čím nová Honda CR-V definuje bezpečnosť vo svojej triede a môže byť na ňu automobilka právom hrdá.