Bez katalyzátorov sa dnes nezaobíde žiadna automobilka. Teleso plné drahých a vzácnych kovov je totiž pevnou súčasťou výfukového potrubia, kde sa stará o čistenie výfukových spalín a znižovanie negatívnych dôsledkov používania auta na životné prostredie. Jeho význam je obrovský a práve vďaka premysleným a veľmi drahým katalyzátorom dnes dokážu autá plniť aj tie najprísnejšie emisní normy. Katalyzátory sa pritom v autách objavili už pred mnohými rokmi, na našich cestách sa začali hojnejšie objavovať so zavedením prvého vstrekovania Bosch Monomotronic do Škody Favorit (neriadené katalyzátory však už mali aj exportné verzie Škody 742 či Favority s elektronickými karburátormi Ecotronic). Bez preháňania sa dá povedať, že takmer každé auto na ulici dnes pod sebou vozí aj nejaký ten katalyzátor plný drahých kovov. A práve tie sú pre zlodejov obrovským lákadlom.

Katalyzátory sa u nás začali výrazne rozširovať s prvými dovážanými jazdenými autami zo "Západu" začiatkom 90-tych rokov, či s prvými modelmi Favorit/Forman vybavenými jednobodovým vstrekovaním Bosch Monomotronic.

Pre ďalšie použitie, aj predaj

Vysoká cena nových katalyzátorov spôsobuje aj rastúci dopyt po použitých katalyzátoroch na trhu jazdených áut. Zostatková cena jazdenky je skrátka príliš nízka na to, aby sa majiteľovi oplatilo investovať do úplne nového katalyzátora a ak ho vie za podstatne nižšiu cenu kúpiť na inzertnom portáli, je rozhodnuté. Kde je dopyt, zvyčajne rýchlo prichádza aj ponuka. A ak sa trh nedokáže nasýtiť katalyzátormi z ekologicky likvidovaných vrakov či dopravnými nehodami zničených vozidiel, prichádza na rad banda špekulantov a zlodejov, ktorí pre pár peňazí neváhajú katalyzátory ukradnúť z áut na uliciach. A to je problém, ktorý už trápi aj motoristov na Slovensku. O to horšie, že kým zlodeji za takto ukradnutý katalyzátor dostanú od pokútnych výkupcov pár drobných, majiteľom áut spôsobia obrovské škody a neraz pri krádeži poškodia aj komponenty, ktoré s katalyzátormi vôbec nesúvisia. Netreba pripomínať ani fakt, že bez katalyzátora je auto okamžite nepojazdné, z čoho vznikajú majiteľom ďalšie dodatočné škody spojené s riešením náhradnej vlastnej mobility. 

Slovensko nie je výnimkou

Že sa podobnému biznisu darí aj na Slovensku a slovenskí motoristi nie sú tiež nikdy v úplnom bezpečí, svedčí aj nedávne objasnenie krádeže katalyzátorov v Humennom. Ako v apríli 2021 informovala agentúra TASR, polícii sa podarilo objasniť krádeže katalyzátorov z osobných motorových vozidiel, ku ktorým došlo počas marca 2021 v rôznych uliciach v Humennom. V termíne od 6. do 28. marca sa partii piatich mladých mužov z Kamennej Poruby vo veku od 21 do 28 rokov podarilo ukradnúť spolu 12 katalyzátorov. Škodu polícia vyčíslila na 1980 eur. „Na základe vyšetrovania bolo zistené, že boli ukradnuté ešte dva ďalšie katalyzátory. Poškodených teda bolo celkovo 14 majiteľov vozidiel a škoda bola vyčíslená na konečnú sumu 2300 eur,“ doplnila neskôr prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. „Ak sa im vina preukáže, zákon stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody pri tomto protiprávnom konaní na tri až desať rokov,“ doplnila Jana Ligdayová.

Toto ma dosť pobavilo. Amatérsky, ale treba uznať, že účinný spôsob ochrany katalyzátora pred krádežou (či dokonca poškodením počas jazdy v teréne). Musíte uznať, že takáto mreža z oceľových roxorov zlodejom prácu dosť komplikuje. Najmä pri terénych autách s vysokým podvozkom a rámovou konštrukciou je ku katalyzátorom krásny prístup.

Kto ich vykupuje?

Určite vám napadne otázka, čo s ukradnutými katalyzátormi zlodeji vlastne robia? Že časť z nich putuje na inzertné portály, je každému jasné. Otvoril som si jeden z portálov a okamžite na mňa vyskočil inzerát v znení: „Predám benzínové originálne katalyzátory z prvovýroby...“. Cena je samozrejme dohodou, pričom si spomínaný inzerát za prvých 5 dní pozrelo takmer 100 ľudí. Reálny dopyt tu teda určite je. A ako som už spomenul, kde je dopyt, prichádza aj ponuka. Časť katalyzátorov sa však pravdepodobne „stratí“ aj vo výkupniach katalyzátorov. Hoci by sa to diať nemalo. Týmto nechcem útočiť na poctivých prevádzkovateľov výkupní drahých kovov, je totiž jasné, že vykupovanie katalyzátorov s drahými kovmi podlieha prísnym pravidlám a opatreniam, nemôžem sa však zbaviť pocitu, že nie všetci ich dodržiavajú ako majú. Alebo sa mýlim? Dúfam, že áno. Zaujímavé sú aj služby výkupu, keď k vám prevádzkovateľ pošle po katalyzátor kuriéra a po odsúhlasení ceny vám pošle peniaze priamo na účet. Skrátka "bezkontaktný" online predaj ako sa na dnešnú pandemickú dobu sluší a patrí. Ako to v praxi funguje, neviem, možno je to naozaj praktická služba šetriaca zákazníkovi čas, takže to automaticky neodsudzujem, ak sa tu však vytvára čo i len malý priestor na nelegálny výkup katalyzátorov pochádzajúcich z trestnej činnosti, mohol by to byť problém.

S otázkami okolo opatrení pri výkupe katalyzátorov som sa preto obrátil na Prezídium policajného zboru, ktoré ma následne odporučilo na Ministerstvo životného prostredia SR. Z jeho odboru komunikácie nám do redakcie prišlo stanovisko, ktoré pre presnosť uvádzam v plnom znení.

„Katalyzátory ako výrobky alebo tovary, s ktorými sa ďalej obchoduje (kúpa, predaj), nespadajú do kompetencie Ministerstva životného prostredia SR.  A ani vtedy, ak sa s katalyzátormi nakladalo v rámci trestnej činnosti.

Zákon o odpadoch, ktorý je v kompetencii MŽP SR, rieši nakladanie s použitými katalyzátormi v prípade, keď sa už stanú odpadom. Vtedy môžu katalyzátory vykupovať podľa platnej legislatívy iba osoby, ktoré na to majú zákonné oprávnenie a disponujú potrebným súhlasom. Zoznam oprávnených osôb vedú príslušné okresné úrady. Ak by takýto odpad kupovali osoby bez potrebného súhlasu, dopúšťali by sa trestného činu, ktorý vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní.    

V rámci kompetencií MŽP SR sú povinnosti a požiadavky na povinné osoby nastavené tak, aby v prípade nakladania s odpadom boli minimalizované možnosti s jeho iným, ako zákonným nakladaním. Zariadenie na zber odpadov musí spĺňať zákonom určené požiadavky. Ide o priestor, ktorý je ohraničený plotom, alebo sa nachádza v stavbe, respektíve je inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.

Pre výkup, či zber použitých katalyzátorov platí, že ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu, je povinný zbierať, alebo vykupovať kovový odpad pochádzajúci:

-          iba od osôb, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať, respektíve iba od držiteľa vozidla alebo od podnikateľských subjektov vykonávajúcich servis vozidiel.

Zároveň platí, že ten, kto vykonáva zber, alebo výkup kovového odpadu, je povinný

a) vyžadovať od človeka, od ktorého sa odpad zbiera alebo vykupuje:

1. preukázanie totožnosti predložením jej dokladu totožnosti, a to v rozsahu - meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a číslo dokladu totožnosti, a to v prípade, ako ide o fyzickú osobu,

2. preukázanie totožnosti predložením jej dokladu totožnosti v rovnakom rozsahu ako v prvom bode a obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa, v prípade ak ide o fyzickú osobu, ktorá je zodpovedným zástupcom právnickej, alebo fyzickej osoby – podnikateľa, alebo je osobou oprávnenou konať v ich mene, alebo ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

b)       viesť a uchovávať evidenciu o osobách, od ktorých odpad zbiera alebo vykupuje, v rozsahu uvedenom podľa písmena a), o druhoch a množstve kovových odpadov od nich odobratých alebo vykúpených,

c)      viesť a uchovávať opis a dokumentáciu, ktorú tvorí fotodokumentácia alebo videodokumentácia o kovovom odpade.

V prípade, že si niektorá z povinných osôb neplní svoje povinnosti zo zákona o odpadoch, vystavuje sa sankciám podľa zákona o odpadoch. Dodržiavanie legislatívy zo strany povinných osôb kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia".