Odovzdajú ho až v júni 2024

Stavbu diaľničného privádzača Kysucké Nové Mesto nebude možné odovzdať do užívania motoristom tento rok, pretože Dopravný inšpektorát, vedenie Kysuckého Nového Mesta a spoločnos Schaeffler vzniesli dodatočnú požiadavku na dobudovanie nového ľavého odbočenia.

"Táto požiadavka znamená pre Národnú diaľničnú spoločnosť rozšírenie trvalého záberu a zmenu stavby pred dokončením, s čím je spojené predĺženie ukončenia pridružených objektov. Aktuálne už pracujeme na zmene projektovej dokumentácie a pripravujeme podklady k majetkovo-právnemu vysporiadaniu pozemkov zväčšeného záberu," uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Podľa nových plánov diaľničiarov bude stavba "D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač" odovzdaná do užívania v júni 2024. Diaľničný privádzač D3 rieši prepojenie cesty I/11, budúcej diaľnice D3 (križovatka Kysucké Nové Mesto), cesty III/2095 a miestnej komunikácie pri priemyselnom závode v Kysuckom Novom Meste. Úsek je dlhý 1,36 kilometra. S výstavbou začali na základe zmluvy na konci roka 2021, pôvodne sa počítalo s dokončením privádzača na konci tohto roka.

Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť