Takže som nelenil, článok som vyhľadal, spojil sa s vydavateľom, a tak vám ho prinášame v celom znení.

Minister dopravy Arpád Érsek podpisoval medzivládnu dohodu o R4 s Poľskom na Dukle, no nikto o tom nevedel

Slovenská rýchlostná cesta R4 a poľská rýchlostná cesta S19 sa na hraničnom priechode Vyšný Komárnik – Barwinek majú spojiť do roku 2028. Ministri dopravy Slovenska a Poľska to spečatili 16. júla podpisom medzivládnej dohody priamo na spomínanom hraničnom priechode.

Z poľskej strany sa na slávnosti zúčastnili desiatky hostí, zo Slovenska iba minister dopravy Arpád Érsek. Mohlo by to zvádzať k názoru, že na danú cestu kladú susedia rozdielny dôraz, keďže slovenská strana o podpise medzivládnej dohody informovala až po samotnom akte, pričom novinári o udalosti vopred informovaní neboli, a okrem ministra Arpáda Érseka sa na slávnosti nezúčastnili žiadni predstavitelia štátnej správy či samosprávy. „Vyznačili sme tu bod spojenia potvrdený medzivládnou dohodou, ktorú sme mali tú česť v mene našich vlád podpísať,“ vyhlásil po podpise dohody poľský minister dopravy Andrzej Adamczyk. Miestom spojenia poľskej rýchlostnej cesty S19 a tej slovenskej R4 bude hraničný priechod Vyšný Komárnik - Barwinek. „Samozrejme, aj z našej strany je to prioritná stavba, prepojenie na tomto mieste Slovenska s Poľskom,“ minister dopravy Arpád Érsek takto pred poľskými médiami komentoval cestu, ktorá je súčasťou veľkého európskeho koridoru od Baltiku po Čierne more nazvaná Via Carpathia.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

Pravdou je, že Poliaci sú s výstavbou svojej rýchlostnej cesty S19 omnoho ďalej, než my s R-4-kou. „Poliaci sú v príprave ďalej a, samozrejme, majú aj finančné krytie, čo  my zatiaľ ešte nemáme,komentoval už pred časom odborník na dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej. Zo slovenskej rýchlostnej cesty R4 je zatiaľ hotová len časť od Košíc po maďarskú hranicu a štyri a pol kilometrový obchvat Svidníka. „My sme vypísali prvú časť súťaže, to je na R4 - severný obchvat Prešova a druhá časť, ktorá ide až na tento bod napojenia, je pripravená na budúci rok. Ideme na tender na zhotoviteľa,“ vyhlásil pred poľskými médiami na slovensko-poľskom hraničnom priechode Vyšný Komárnik - Barwinek slovenský minister dopravy Arpád Érsek, no nehovoril presne. Na budúci rok pripravujú súťaž na druhú časť obchvatu Prešova.

„Čo sa týka samotnej výstavby R4, najvyššou prioritou na rýchlostnej ceste R4 je severný obchvat Prešova. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa I. etapy severného obchvatu Prešova. Na všetky stavebné objekty stavby I. etapy severného obchvatu, je vydané právoplatné stavebné povolenie. Pozemky pod trasou rýchlostnej cesty a súvisiacimi objektmi sú majetkovo-právne vysporiadané kúpnymi zmluvami, alebo má Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzatvorené zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách. Na druhú etapu severného obchvatu, t. j. od Križovatky Prešov sever (Dúbrava) - Kapušany, prebieha majetkoprávne vysporiadanie stavby a finalizácia podkladov pre rokovania s Útvarom hodnoty za peniaze. NDS zabezpečovala spracovanie SWOT analýzy a CBA analýzy. SWOT analýza je v súčasnosti dokončená a prevzatá a budú pokračovať rokovania s UHP, výsledkom ktorých má byť prijaté rozhodnutie o plnom alebo polovičnom profile najmä, čo sa týka tunela Okruhliak. Vypísanie súťaže na druhú etapu severného obchvatu závisí od ukončenia prípravy, zabezpečenia finančného krytia a predovšetkým od ukončenia procesu optimalizácií, o ktorom rokujeme s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR,“ informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR Karolína Ducká.

Úseky rýchlostnej cesty R4 od Svidníka po Prešov a od Svidníka na Poľsko sú ešte len v príprave. „Ďalšie úseky v smere k poľskej štátnej hranici sú v rôznom stave technickej rozpracovanosti. Predpokladané termíny verejného obstarávania a začatia výstavby týchto úsekov závisia od ukončenia prípravných prác a získania potrebných povolení. Vzhľadom na  priebeh získavania povolení, ktoré môžu byť často napadnuté tretími stranami ako aj nejasné financovanie dopravnej infraštruktúry v budúcnosti, dnes nie je možné určiť definitívne termíny výstavby. Dobrou správou však je, že na základe posledných rokovaní to vyzerá tak, že tento ťah bude v ďalšom programovom období možné financovať z eurofondového nástroja na prepojenie Európy CEF. Rokovania o rozdelení peňazí pre ďalšie obdobie však ešte nie sú ukončené, preto dnes nie je možné povedať bližšie podrobnosti,“ vysvetlila situáciu ohľadom výstavby R4 v našom regióne hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR Karolína Ducká.

Nikto preto ani po podpise medzištátnej zmluvy nevie zaručiť, že o desať rokov sa dve rýchlostné cesty na slovensko-poľskom hraničnom priechode Vyšný Komárnik – Barwinek skutočne stretnú.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

Čo o nás napísali Poliaci? 

A teraz ešte jeden článok vo voľnom preklade z poľskej stránky rzeszow.wyborcza.pl. Už samotný názov článku Poľsko-slovenská dohoda o Via Carpatia je podpísaná. Slovenský minister: "Zníži sa pracovná migrácia" mi príde ako nonsens na najbližších pár desaťročí. 

Cieľ: Vytvorenie konkurencieschopnej ponuky v doprave
Ako uviedli ministri, spolupráca medzi štátmi v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry je vytvorenie jedinečnej kombinácie dopravy. „Cieľom našich aktivít je vytvoriť pohodlnú a konkurencieschopnú dopravnú ponuku, a to ako v cestnej, tak aj železničnej doprave. V tomto procese sú dôležité koridory Baltik, Jadran, Via Carpatia a cezhraničné železničné spojenia. Zameriavame sa aj na ďalšie investície, o čom svedčia aj dohody podpísané dnes,“ povedal minister Adamczyk počas stretnutia.

Cieľ: Vytvorenie konkurencieschopnej ponuky v doprave

Ako uviedli ministri, spolupráca medzi štátmi v oblasti rozvoja infraštruktúry je výsledkom vytvorenia jedinečnej kombinácie dopravy. „Cieľom našich aktivít je vytvoriť pohodlné a konkurencieschopné dopravné možnosti, a to ako v cestnej, tak aj železničnej doprave. V tomto procese sú dôležité koridory Baltik, Jadran, Via Carpatia a cezhraničné železničné spojenia. Zameriavame sa aj na ďalšie investície, o čom svedčia aj dohody podpísané na Dukle,“ povedal minister Adamczyk počas stretnutia.
 
Érsek: Via Carpatia zníži pracovnú migráciu
Slovenský minister uviedol, že Via Carpatia ponúkne lepšiu príležitosť na prepravu tovarov a priblíži mnoho miest. „Toto je naša prioritná stavba, a preto sme sa aj obávali dokončenia a uzavretia tejto zmluvy. Via Carpatia je pre nás prínosná, pretože zníži migráciu zamestnanosti a zlepší bezpečnosť na cestách." povedal minister Arpad Érsek. Tiež uviedol, že táto naša vláda je otvorená aj ďalšej spolupráci.
 
Władysław Ortyl, maršál Podkarpackej oblasti(niečo ako predseda VÚC - župan), hovoril o pokročilých prácach na realizácii výstavby ciest S19, ktorá by sa mala spojiť s našou R4kou. Podľa neho je poľsko-slovenská dohoda ďalším krokom v dokončení Via Carphatia. " Dbáme na to, aby všetky vjazda a výjazdy na S19 boli otvorené. Dnes je v oblasti pripravených sedem výjazdov na okamih otvorenia úseku cesty v danom regióne. Peniaze na tieto investície pochádzajú z Regionálneho operačného programu Podkarpackého kraja, rozpočtu kraja a cezhraničného programu Interreg Poľsko - Slovensko" povedal Ortyl.
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov