Pripomienky dotknutých a reakcie NDS:

Bod 1 - návrh na využitie dočasného otáčania sa v ostrom uhle smer od Blatného na Sv. Martin neprešla - zhotoviteľ totiž trvá na využívaní napojenia na D1 pre stavebnú techniku. Na ceste bude stavebná technika premávať obojsmerne a nie je možné, aby sa na tomto úseku stretávali s bežnou premávkou.
 

Bod 2 - zjazdy z D1-SC/Blatné a aj zo SC na D1-smer TT sú vybudované a pripravené na užívanie. Kolaudácia mala prebehnúť v utorok 22. augusta. Policajti premerali šírku odbočovacieho pruhu. Zistili, že je užší o 20 cm, a preto jeho užívanie nepovolia! Rovnako smer zo Senca na D1-smer TT má "zvýšené riziko" kolízií, keď sa autá napoja na D1, pretože tam sú ešte zúžené pruhy.

(Realita - stredový pás diaľnice je "vydutý" o cca 5 cm. Preto betónové zvodidlá, ktoré oddeľujú časť diaľnice pod nadjazdom, kde jazdia motoristi, a stavebnú časť, sú posunuté výraznejšie v smere na Senec, aby vznikol priestor na pohyb techniky na opravu stredu diaľnice. Výsledok? Každý pruh je užší ako bolo plánované a odbočovací má inú šírku, ako v dokumentácii. Ak by vydutie nenastalo, všetko je pripravené na otvorenie vetiev...

Na argument výrazne horšieho stavu zjazdu z D1 na Senec pri skladových halách, kde je oveľa vyššia rýchlosť a bez odstaveného pruhu - ako je možné, že toto prevádzke vyhovuje a nový zjazd s odbočovacím pruhom nie - odpoveď nedostali. Aj laikovi je jasné, že dva zjazdy výrazne odbremenia premávku v Senci a zlepšia odbočovanie z D1
.)
 

Bod 3 - "včasná informovanosť" o stave, ktorý nastal a ovplyvňuje veľký región obyvateľov prebehla priamo na stretnutí. Po totálnom sklamaní sme hlasitým hovorom volali primátora Senca. Účastníci boli priamo a autenticky svedkami reakcií primátora, ktorý o ničom nevedel! 


Bod 4 - sklamanie, bezmocnosť... sa snažili kompetentní nahradiť útechou, že už len 2-3 mesiace a máme to otvorené...


Vo štvrtok poobede bola vydaná tlačová správa, kde NDS informuje aj o odporúčanej obchádzkovej trase, a to cez Voderady. Budeme sa rovnako dopytovať, či o tomto stave boli starostovia informovaní a či sa na to stihli pripraviť. Na základe všetkých požiadaviek, ktoré majú byť uvedené v zápisnici, pripravíme otvorený list ministrovi a štátnym tajomníkom, kde ich požiadame o stretnutie. Ako miesto stretnutia zvolíme niektorú z dotknutých obcí. Aby mohlo prísť viac ľudí, ktorých tento stav výrazne ovplyvňuje.

zdroj: Križovatka Blatné / D1