Otvorte si v tejto chvíli český, nemecký, maďarský, poľský alebo i slovenský web Hondy a priamo na hlavnej stránke automobilovej divízie nájdete neprehliadnuteľný oznam v znení... „! DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE Výzva na opravu nafukovania airbagov“.

Podobné veci sa skutočne nestávajú často, automobilky väčšinou informujú svojich zákazníkov o konkrétnom probléme diskrétne a bez toho, aby to zbytočne budilo nežiadúcu pozornosť. V tomto prípade je ale zrejmé, že ide o naliehavú vec, a tak k nej budeme aj pristupovať.

Honda doslova píše, že táto „globálna výzva na opravu nafukovania airbagov sa týka viacerých výrobcov automobilov a predstavuje veľmi veľké bezpečnostné riziko“ a k tomu dodáva, aby sme si prečítali informácie nižšie a majitelia skontrolovali, či sa táto výzva týka aj ich vozidla.

Pravdou je, že sme podobné hlásenie na stránkach iných značiek zatiaľ nezaregistrovali, a to sme ich pár už prezreli. To ale neznamená, že sa tam nebudú objavovať postupne, alebo sme mohli čosi kľudne prehliadnuť.

Že nejde o žart, dokazujú aj nasledujúce slová: „V prípade kolízie, pri ktorej dôjde k aktivácii airbagu, sa môže nafukovanie airbagu naštartovať spôsobom vytvárajúcim nadmerný vnútorný tlak. V dôsledku toho môže dôjsť k prasknutiu kovového obalu vyvíjača plynu a následne k vymršteniu kovových úlomkov cez airbag do vozidla. Môže to mať za následok vážne zranenie, v najhoršom prípade smrteľné.“

Honda dodáva, že by ste si mali skontrolovať svoje auto podľa VIN a v prípade, že sa vás to týka, mali by ste „ihneď kontaktovať predajcu značky podľa vlastného výberu a nechajte si bezplatne vymeniť príslušné súčiastky“.

Honda nešpecifikuje, ktorých modelov sa to týka, skontrolovať auto by ste si mali pre istotu všetci.

Práca na aute by mala trvať približne hodinu, servisný zásah je pochopiteľne bezplatný a japonská automobilka pripomína, že vlastníkov inkriminovaných áut bude určite informovať aj písomne.

Ak vám to nebude robiť problémy, prosíme, zdieľajte túto informáciu! My sa budeme zatiaľ snažiť zistiť, ktorých ďalších značiek sa to týka.

zdroj: Honda