Kontroly nemeckej polície boli zamerané na nákladné vozidlá, ktorých na nemeckých cestách z roka na rok pribúda. Mnohé kamiónové súpravy sú pritom tranzitné a cez krajinu len prechádzajú. Odborníci v spolupráci s políciou kontrolovali reálne množstvá oxidov dusíka produkovaných motormi nákladných áut. Kontrole pritom neunikli ani vodiči zahraničných kamiónov. Výsledky dopadli alarmujúco. Každé šieste kontrolované vozidlo vypúšťalo do ovzdušia podstatne viac oxidov dusíka, než proklamuje jeho emisná norma.

Začalo to v Španielsku

Nemci sa na kontroly nákladných vozidiel zamerali aj na základe výsledkov podobnej akcie vykonanej v Španielsku. Tam až 15 % kontrolovaných áut vypúšťalo viac oxidov dusíka, než deklarovala emisná norma ich motorov. Nemci preto vykonali kontrolu náhodne vybraných 100 nákladných áut, z ktorých až 16 % prekročilo povolené limity oxidov dusíka. Najhoršie z celej kontrolovanej skupiny pritom dopadli kamióny poľských špedičných spoločností. Z 33 kontrolovaných kamiónov bolo emisne nespôsobilých až 21 %!

Ako sa ukazuje, močovinou AdBlue šetria aj nepoctiví prevádzkovatelia nákladných vozidiel.

Ide o AdBlue

Systém katalytickej redukcie (SCR), inak povedané vstrekovanie močoviny AdBlue do výfukových plynov naftových motorov, slúži na redukciu nebezpečných oxidov dusíka. Práve oni spôsobili mediálne známu kauzu Dieselgate, ktorej hlavnými aktérmi sa stali osobné automobily. Ako reakcia kompetentných prišla aj nová metodika merania emisií, ktorú nasleduje aj meranie emisií v reálnej premávke. Výrobcovia nových motorov spĺňajúcich emisnú normu Euro 6d-temp tak už museli svoje motory pripraviť tak, aby vypúšťali malé množstvo oxidov dusíka nielen v laboratóriách, ale aj v reálnej premávke počas veľmi náročného certifikovaného merania. A tu je zakopaný pes. Polícia totiž bežnými kontrolnými mechanizmami nedokáže počas bežných kontrol odhaliť, koľko oxidov dusíka motor auta reálne vypúšťa. Ako sa ukazuje, niektorí majitelia kamiónov to aj patrične zneužili.

Jedno nákladné auto dokáže používaním podvodného softvéru ročne údajne ušetriť až 1000 eur len na močovine.

Menej AdBlue, viac oxidov dusíka

Platí tu jednoduché pravidlo. Ak do motora v reálnej premávke vstrekne dávkovacie zariadenie menej AdBlue a elektronika to nespozná, ročne dokáže na tejto tekutine prevádzkovateľ kamióna ušetriť nemalé peniaze a systém sa naďalej tvári ako emisne neškodný. Odborníci vyčíslili túto nelegálnu ročnú úsporu až na 1000 eur pri jednom nákladnom aute. Pri väčšom počte áut vo firemnom autoparku teda ide o veľmi zaujímavé peniaze. To využilo niekoľko, prevažne čínskych výrobcov špeciálneho softvéru, ktorý dokáže „prepísať“ inštrukcie riadiacich jednotiek a zabezpečiť to, že auto v reálnej premávke až neprimerane šetrí močovinou AdBlue, prípadne ju za určitých podmienok nevstrekuje vôbec (pri veľkých mrazoch).

Posledné kontroly v Nemecku toto podozrenie len potvrdili. Kompetentné orgány preto pripravujú výrazné protiopatrenia namierené nielen proti podvodom na osobných, ale aj nákladných vozidlách, ktoré doteraz akosi ostávali mimo hlavný mediálny dohľad. Bez spolupráce ostatných európskych krajín to však bude náročný, drahý a veľmi zdĺhavý proces. Ako sa však vyjadrili zástupcovia nemeckých kontrolných orgánov, kontroly zamerané na podvodný softvér a nelegálne úpravy emisných zariadení nákladných áut ešte zintenzívnia a v súčinnosti s prísnejšou legislatívou budú aj patrične trestať.

zdroj: Auto Bild