Nová čerpacia stanica bude stáť vedľa budovy Apollo klubu, kde v minulosti sídlilo riaditeľstvo rafinérie Apollo, predchodkyne Slovnaftu, ktorú zničili počas 2. svetovej vojny.

Hlavnou myšlienkou pri tvorení projektu bolo vytvoriť modernú a ekologickú čerpaciu stanicu. To bola zároveň i hlavná požiadavka Slovnaftu. Ambíciou architektov a stavebných inžinierov bolo prezentovať dizajn vypracovaný citlivým tvorivým prístupom v zmysle „zelenej politiky“, ktorý bude zahŕňať všetky dostupné technické riešenia a efektívne zariadenia s nízkou spotrebou energie a s nízkymi prevádzkovými nákladmi.

Dizajn novej čerpacej stanici na Prístavnej ulici zahalenej do rúška noci

Areál bude pozostávať z priestorov obchodu, zo zastrešenia (kupoly), z drobných objektov, totemu, úložiska nádrží, úložiska LPG a z priľahlých obslužných komunikácií, parkovacích plôch, spevnených plôch a chodníkov pre peších. Vykurovaná bude prostredníctvom tepelného čerpadla, kedy sa odobratá voda z podložia použije na vykurovanie a chladenie objektu a následne sa vráti späť do podzemných vôd. Strechu zas pokryje zeleň, ktorá má nielen estetický, ale aj ekologický prínos. Zeleň na streche je navrhnutá zo suchomilných tráv, ktoré sú nenáročné na starostlivosť a údržbu.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

Jedinečný dizajn

Najzaujímavejšou časťou je kreatívna konštrukcia zastrešenia, na ktorej je postavený celý koncept projektu. Unikátne riešenie kupoly je založené na ľahkej oceľovej konštrukcii v tvare parabolického hyperboloidu. Základy tvoria dva železobetónové bloky vysoké 1,6 m s pôdorysnými rozmermi 12,0 × 4,0 m. Samotná konštrukcia je tvorená priestorovými oceľovými oblúkmi. V priestore medzi nimi je natiahnutá textilná membrána od firmy Ferrari. Táto membrána prepúšťa svetlo, čím sa ušetria náklady na osvetlenie, ale aj atmosféra pod presvetlenou kupolou je oveľa príjemnejšia. Navyše, vo večerných hodinách je membrána po celom obvode podsvietená LED pásom, takže pôsobí ako veľké žlté žiariace logo spoločnosti. Rozpon kopuly je v jednom smere 28,6 m a v druhom smere 29,6 m, v najvyššom bode je vysoká 9,72 m. Oceľový rám je opláštený sklolaminátovou povrchovo upravenou kapotážou.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

Čerpacia stanica by mala byť vybudovaná do konca tohto roka a sprevádzkovaná v úvode roka 2017 a sme zvedaví, či finálny výsledok neupustí od niektorých dizajnérskych prvkov.

Zdroj: Slovnaft