Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ľudovo známy ako cestný zákon s číslom 106/2018, začal platiť vo väčšine svojho znenia v posledný deň, ktorý na to kedysi dávno určil Európsky parlament, teda 20. mája 2018. V rámci EÚ totiž nadobudla smernica účinnosť už 20.5.2014 a členské štáty mali za úlohu ju aplikovať do svojich právnych predpisov do 20.5.2017 s účinnosťou najneskôr do 20.5.2018. A to je práve aj prípad Slovenska. Niektoré články nového zákona nadobudli účinnosť vyhlásením, ďalšie sú účinné od 1.5.2018, 20.5.2018, alebo od 1.1.2020.

Hlavné témy nového cestného zákona sa dajú koncentrovať do nasledovných bodov:

- zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky,
- ochrana životného prostredia,
- rovnosť hospodárskej súťaže,
- používanie len schopných motorových vozidiel.

Aké zmeny nový cestný zákon do bežného života prináša konkrétne?

3. Emisná kontrola s možnosťou Dočasne spôsobilé

Po absolvovaní EK ste mohli doteraz skončiť buď s hodnotením „spôsobilé“, alebo „nespôsobilé“ vozidlo na prevádzku v cestnej premávke. Nové je hodnotenie „dočasne spôsobilé“. Do tejto kategórie sa dostane vozidlo s istými vážnymi chybami. Následný postup má isté pravidlá:

- do 60-tich dní sa musí podrobiť opakovanej EK;
- ak sa rovnaká vážna chyba potvrdí opäť – vozidlo bude vyhodnotené ako „nespôsobilé“;
- ak nestihnete opakovanú kontrolu v stanovenej lehote – vozidlo bude rovnako vyhodnotené ako „nespôsobilé“.


4. Prísnejšie sledovanie skutočného stavu najazdených km - Register prevádzkových záznamov vozidiel

Cieľom je zamedziť manipuláciu hodnôt počas prevádzky vozidla. Vďaka celoštátnemu registru je možné zdieľanie hodnôt s jednotlivými štátmi a do budúcna sa rozmýšľa aj o celoeurópskom registri. Medzi údajmi nájdete nielen údaje z STK, EK či kontroly originality, ale aj ďalšie. Doplnenie a aktualizáciu musí vykonať každý autoservis, autobazár, poisťovňa na základe obhliadky po nehode či leasingová spoločnosť pri predaji, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa vozidla.

Absolútny zákaz nezákonnej manipulácie s vozidlom

Ide nielen o manipuláciu s parametrami vozidla, ktoré sú vyhodnocované pri STK alebo EK, alebo KO. Ide aj o nepovolené fyzické úpravy vozidla - nepovolený tuning, rozmery diskov a pneumatík, výfuk, úprava emisného systému vozidla (filter pevných častíc) a pod. Za tieto porušenia hrozí pokuta 3 až 100-tisíc eur.


5. Do nízkoemisných zón len s emisnou plaketou!

Zavádza sa emisná plaketa, ktorá bude umožňovať vozidlu vjazd do tzv. nízkoemisných zón. Emisná plaketa predstavuje nálepku, ktorú budeme môcť vídať na pravom dolnom okraji čelného skla. Obsahom tejto plakety bude informácia o emisnej triede vozidla alebo druhu pohonu a budú ju môcť získať vozidlá s emisnou triedou od Euro 3 a vyššie, a samozrejme, hybridy, elektromobily a autá na vodík.

6. Možnosť prihlásiť autá s volantom vpravo

Nový zákon umožňuje prihlásiť na Slovensku vozidlá s pravostranným riadením. Pôjde však len o osobné vozidlá kategórie M1, ktoré musia pred registráciou absolvovať úpravu a spĺňať následne stanovené technické požiadavky. Tie sa týkajú týchto troch oblastí: osvetlenie a svetelná signalizácia vozidla – najmä sklon stretávacích svetlometov, umiestnenie zadných hmloviek a bieleho „cúvacieho“ svetla; nepriamy výhľad z vozidla – rozdielna veľkosť spätných zrkadiel, pričom po novom musí byť veľkosť plochy viditeľnej cez spätné zrkadlá dostatočná aj pre pravostrannú premávku; stierače – prispôsobené riadeniu na pravej strane, čomu niektoré vozidlá vyhovujú už teraz, pri ostatných bude potrebná úprava.

Informácie o týchto úpravách budú musieť byť uvedené v protokole, ktorý vydá tzv. technická služba overovania, a ktorým sa bude musieť majiteľ vozidla preukazovať. Absolvovanie STK v tomto prípade nebude stačiť.

7. Bezpečnejšia kúpa auta

V každej cenovej ponuke, propagačných materiáloch a zmluve, či preberacom protokole musí byť uvedené VIN číslo vozidla a údaje z odometra. Inak hrozí pokuta od 500 € do 3 000 €. Platí to pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov. Na teraz nový zákon fyzické osoby obchádza.
 

Kompletný zákon na naštudovanie nájdete tu.