Diaľnica z Bratislavy do Košíc a naopak ako nekonečná sága

Podľa štúdie zverejnenej Národnou diaľničnou spoločnosťou bude 13,5 km diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová v plnom profile stáť celkovo 1,9 mld. eur. Stavebné náklady sa odhadujú na 1,6 mld. eur. Ide o posledný kúsok do skladačky D1 Bratislava – Košice. 

Dostavaná D1 pomôže Slovensku splniť medzinárodný záväzok a strategický cieľ prepojiť dve najväčšie slovenské mestá. Tiež má vyriešiť dopravnú situáciu na súčasnej ceste medzi Turanmi a Hubovou. Vodičom skráti trasu medzi východom a západom o 5 km a ušetrí 8 – 14 minút.

Štúdia NDS rieši len jedno trasovanie s tunelmi Korbeľka a Havran dokopy v dĺžke 8,6 km. Potreba postaviť tunely a chrániť vodné zdroje spolu s náročným terénom objektívne zvyšujú náklady. Táto diaľnica bude podľa hrubého rozpočtu v štúdii historicky jednou z našich najdrahších.

Drahé tunely môžu predražiť stavbu celého úseku D1 Turany - Hubová

Pozornosť vzbudzujú najmä náklady na tunely. Po prepočítaní vyjde 1 km na 144 mil. eur. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) upozorňuje, že to je „dvojnásobne viac ako pri existujúcich tuneloch na D1 či R4. Širšou rúrou sa dá vysvetliť len asi 14 % z cenového nárastu. Neznamená to, že tunel musí byť o polovicu lacnejší - upozorňuje to však na potrebu bližšieho preskúmania rozpočtu.“

Podľa slov analytikov najpodstatnejšia vyzerá byť položka v rozpočte s názvom „razený tunel“ za 870 mil. eur, ktorá však nateraz nie je podrobnejšie štruktúrovaná. „Za vysokými nákladmi môže byť dvojité započítanie niektorých prác alebo ocenenie maximalistických riešení výrubu a opatrení na ochranu vôd. Na overenie položky v rozpočte je potrebný podrobnejší rozpočet jednotlivých objektov,“ vysvetlil ÚHP. 

Analytici odporúčajú bližšie špecifikovať položku „razený tunel“ a preskúmať nákladovú opodstatnenosť. Zdôrazňujú pritom, že jasný a dobre štruktúrovaný rozpočet – a výsledná predpokladaná hodnota zákazky – budú mať zásadný vplyv na výsledok verejnej súťaže.

Vychádzajú pritom z nasledovnej logiky: Čím viac podrobností, tým lepšie môže zhotoviteľ odhadnúť potreby a riziká stavby a vo výsledku navrhnúť nižšiu cenu.

Zdroj: ÚHP