Pôvodny plán rýchlostnej cesty neprešiel posudzovaním vplyvu na podzemné vody.

Úsek pri Zvolene má spojiť rýchlostnú cestu R1 s rýchlostnou cestou R2, ktorá ďalej pokračuje smerom na Detvu a Kriváň. Rezort dopravy pre TASR uviedol, že pre výber vhodného variantu na obchvat Zvolena sa v roku 2017 vypracovala štúdia realizovateľnosti. V nej boli preštudované viaceré možnosti vedenia trasy tejto rýchlostnej cesty, skúmali sa aj nové varianty. "Každý z hodnotených variantov mal svoje pozitíva aj negatíva, všetky varianty sú realizovateľné, avšak ani jeden z posudzovaných variantov nebol ekonomicky rentabilný," konštatovali z odboru komunikácie rezortu dopravy.

Po zvážení pre a proti, hľadiska z pohľadu životného prostredia a tiež hlavne v zmysle posúdenia hodnoty za peniaze odporučilo ministerstvo pre ďalšiu prípravu severný variant. Je to upravený pôvodný variant C3 so zachovaným smerovým vedením. Upravený je tak, aby nebolo potrebné budovať tunel. Ten nahradia zárezom.

Po novom by  úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen, západ - Zvolen, mohol merať približne 10,78 km. Malo by ísť o klasickú štvorprúdovú komunikáciu. Začiatok bude predstavovať mimoúrovňová križovatka Kováčová, cesta bude následne prechádzať rozhraním katastrálnych území Zvolen a Hájniky. Mostmi mimoúrovňovo prekríži cestu prvej triedy I/66, a aj cestu tretej triedy III/2460, rieku Hron, železničnú trať a poľné cesty, a potom aj údolie v lese pod Sliačom.

Na vytvorenie dokumentácie bola vyhlásená súťaž. Výherca, teda dodávateľ, ktorý zo súťaže vzíde, by mal zabezpečiť vypracovanie kompletnej dokumentácie. Cenu za tieto služby odhaduje NDS vo výške 2,53 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty!!!

Termín začiatku výstavby ešte nie je presne stanovený. Všetko bude okrem iného závisieť aj na vypracovaní projektovej dokumentácie a tiež na vysporiadaní pozemkov pod pripravovanou rýchlostnou cestou. 

Zdroj: NDS, Teraz