Výsledok: Nové palivá OMV MaxxMotion poskytujú vodičom na Slovensku vyššiu pridanú hodnotu pre zákazníka.

„Vylepšili sme palivá OMV MaxxMotion tak, aby spĺňali potreby modernej technológie motorov automobilov a reagovali na meniace sa potreby zákazníkov. Nové produkty MaxxMotion obsahujú vyššiu dávku aditív na zvýšenie výkonu, zníženie opotrebenia, udržiavanie čistoty motora a dlhodobú životnosť. To vedie k lepšej účinnosti motora a zvyšuje spoľahlivosť vozidla,” hovorí Nikolai Schubert, vedúci vývoja produktov a inovácií OMV.

Vyšší obsah prémiových aditív pre benzíny a naftu MaxxMotion

Tím OMV Innovations pracoval v úzkej spolupráci s poprednými hráčmi automobilového priemyslu, výskumnými ústavmi a univerzitami, aby odhadli budúci vývoj v oblasti technológie palív a ešte viac zlepšovali kvalitu palív. Nová vyššia dávka výkonnostného balíčka aditív sa pridala do všetkých produktov MaxxMotion - nafty aj benzínov.


Aditíva predlžujú životnosť motora

Zvýšený balík inovatívnych aditív obsahuje ešte viac ochranných a čistiacich molekúl, ktoré motor čistia a dlhodobo ho udržujú v čistote. „Vyvíjame trvalé úsilie o ďalšie zlepšovanie našich palív MaxxMotion,“ dopĺňa Nikolai Schubert. „Je pre nás dôležitá spokojnosť zákazníkov ako aj to, že im prostredníctvom palív poskytujeme pozitívny vplyv na efektívnosť ich vozidiel, čo má pozitívny dopad aj na životné prostredie.“ uzatvára Schubert.

*Výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky noriem STN EN 590 (nafta) a STN EN 228 (benzín).