Euro NCAP sa významnou mierou podieľa na zvyšovaní úrovne aktívnej a pasívnej bezpečnosti vozidiel.

V nasledujúcich dňoch si predstavíme Euro NCAP podrobnejšie. Články budú publikované vo forme najbežnejších otázok, ktoré kladú dotazovatelia.
 

Ako vznikli testy?

Testovacie postupy sú založené na postupoch, ktoré ako základnú legislatívu vyvinula ešte European Enhanced Vehicle-safety Committee (EEVC - Európska komisia pre bezpečnosť vozidiel). Euro NCAP je však prísnejšia. Napríklad rýchlosť pri čelnom náraze je tu vyššia o 8 km/h na 64 km/h, aby sa Euro NCAP zobrazila vážnosť nehôd, ktoré sú príčinou väčšiny úmrtí a vážnych poranení. Základom nárazovej skúšky do stĺpa sú americké normy. Vozidlá, ktoré si dobre počínali v testoch Euro NCAP, poskytujú v danej dobe lepšiu ochranu pri rôznych druhoch dopravných nehôd ako horšie hodnotení konkurenti. Všeobecne však nároky EuroNCAP často rastú.

Aké nárazové testy vykonáva Euro NCAP?

Skúšku čelného nárazu pri rýchlosti 64 km/h do predsunutej deformovateľnej bariéry, skúšku bočného nárazu pri rýchlosti 50 km/h, nárazovú skúšku do stĺpa pri rýchlosti 29 km/h a skúšky bezpečnosti chodcov pri rýchlosti 40 km/h. Pri testoch nárazoch sa ešte zameriavajú na ochranu chodcov, na ochranu detí a na bezpečnostné systémy v aute. Z toho sa následne určí celkové hodnotenie.

Prečo sa nevykonáva viac druhov testov?

Je úlohou výrobcov skonštruovať a testovať vozidlá tak, aby dobre obstáli pri všetkých druhoch nehôd. Testy Euro NCAP sa zaoberajú dôležitými oblasťami nehôd. Dobre skonštruované vozidlo podá v skúškach Euro NCAP dobrý výkon a vozidlo, ktoré si počína zle, má nedostatky.

Podľa čoho sa rozhodli pre rýchlosť pri skúške čelného nárazu 64 km/h?

Skúškou čelného nárazu do deformovateľnej prekážky pri rýchlosti 64 km/h (asi 40 mph) simulujú situáciu nárazu dvoch vozidiel, pričom obe idú rýchlosťou asi 55 km/h. Z výskumov o nehodách vyplynulo, že táto rýchlosť zapríčiňuje veľkú časť smrteľných a vážnych poranení.

Ako sa z údajov zo zrážky určuje riziko poranenia pasažierov?

Riziko poranenia sa určuje pomocou rôznych údajov, vrátane informácií získaných z figurín, preskúmaním spomaleného filmu a odbornou prehliadkou vozidla. Keďže neexistujú prístroje na meranie rizika poranenia niektorých oblastí, vykonávajú sa rôzne úpravy, aby sa tak mohli vziať do úvahy ďalšie možné nebezpečenstvá, hroziace napríklad rôzne vysokým pasažierom. Potom sa použije protokol Euro NCAP a vytvorí sa hodnotenie pre každú časť tela.

Dajú sa testy s bariérami opakovať?

Áno. Možnosť opakovať testovacie postupy dôkladne prešetril výskum EEVC.

Zmenilo sa hodnotenie bezpečnosti ?

Áno. Už niekoľkokrát. Napríklad od novembra 2003 hodnotí Euro NCAP ochranu detí osobitným hviezdičkovým hodnotením. Súčasťou hodnotenia každého modelu vozidla sú teraz hviezdičkové hodnotenia ochrany dospelých cestujúcich, ochrany detí a ochrany chodcov. Hodnotenie ochrany detí sa udeľuje za kombináciu vozidla a špeciálnych detských sedačiek, ktoré odporučil výrobca vozidla. Hodnotí sa popis inštrukcií na upevnenie detských sedačiek, schopnosť vozidla sedačky bezpečne umiestniť a ich výkon pri skúške čelného a bočného nárazu. No existujú dôležité obmedzenia tohto hodnotenia: hodnotenie ochrany detí sa nevzťahuje na samotné vozidlo, ani na vozidlo s odlišnou kombináciou detských sedačiek.

Nehodnotí sa samotná testovaná detská sedačka. Tá istá detská sedačka testovaná v kombinácii s inými vozidlami môže pri hodnotení ochrany detí podať odlišné výsledky. Tento systém hodnotenia ochrany detí podnecuje výrobcov, aby prevzali zodpovednosť za prepravu detí. Avšak bez ohľadu na hodnotenie ochrany detí je dôležité, aby sa deti vždy prepravovali v detskej sedačke.

S príchodom nových technických prvkov sa hodnotenie zameralo aj na nich. Od r2009 sa už udáva percentuálne hodnotenie pri oblastiach bezpečnosti a následne sa uvádza aj hodnotenie v podobe hviezdičiek.

Prečo sa niektoré vozidlá testujú s určitými bezpečnostnými opatreniami a iné nie?

Politikou Euro NCAP je testovať najpredávanejšiu verziu modelu vozidla s tými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú u daného vozidla súčasťou štandardného vybavenia vo všetkých pôvodných pätnástich členských štátoch EÚ zo začiatku roka 2004, alebo v tých členských štátoch, do ktorých sa najpredávanejšia verzia predáva. Ak výrobca ponúka voliteľnú výbavu dôležitú pre bezpečnosť, môže si dodatočný test s touto výbavou zaplatiť. Pri hodnotení vozidla používa Euro NCAP výsledky z testov vozidla so štandardným vybavením.

Čo je to systém na pripomínanie pripútania pasažierov bezpečnostným pásom a ako ovplyvňuje hviezdičkové hodnotenie?

Systém na pripomínanie pripútania pasažierov bezpečnostným pásom upozorňuje vodiča zvukovými, alebo obrazovými signálmi na nutnosť pripútania sa. Tento signál by mal byť hlasný a jasný, no nie nepríjemný. Cieľom je pripomenúť pasažierom, ktorí uznávajú výhody bezpečnostných pásov, že sa nepripútali. Body pridelené za systémy vyhovujúce požiadavkám protokolu sa pripočítajú k celkovému počtu bodov, na základe ktorého sa zasa vytvára hviezdičkové hodnotenie ochrany pasažierov.

Kto sú členovia Euro NCAP?

Momentálne sú súčasťou konzorcia Euro NCAP vlády Katalánska, Francúzska, Nemecka, Holandska, Švédska a Spojeného kráľovstva, automobilové organizácie zastúpené Nadáciou FIA a spoločnosťou ADAC, spoločnosti európskych spotrebiteľov v zastúpení ICRT a britské automobilové poisťovacie spoločnosti, ktoré zastupuje Thatcham.