Aktuálne v Škótsku prijali nový predpis, ktorý dovoľuje parkovať iba tam, kde to povoľuje dopravné značenie. V Londýne čosi podobné funguje od 80. rokov. 

V avizovanej zmene zákona sa navrhovalo upraviť znenie pravidla o parkovaní na chodníku tak, aby bolo jednoznačne uvedené, že parkovať na chodníku možno len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý je primknutý (susedí) s cestou. Je to z dôvodu posilnenia ochrany najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky na chodníku, ktorý je budovaný a určený práve pre chodcov.

Statická doprava sa stáva čoraz väčším problémom nielen vo väčších mestách. To všetci dobre vieme. Parkovacích miest nie je dostatok, áut je viac. Parkuje sa kade-tade. Tento nápad situáciu s parkovaním určite neuľahčí. Chodníky sú primárne určené chodcom, aj keď ako sa ľudovo povie, dobrých "ľudí" sa všade veľa zmestí. Arogancia sa však stupňuje na oboch stranách. Vezmite si povedzme napríklad Petržalku. Autá tam parkujú roky tak, ako bude v návrhu zákona zakázané. Kam tie všetky autá upracú? Alebo sa rýchlo papierovo z chodníka stane parkovisko, či odstavná plocha? 

SÚČASNÁ PRÁVNA ÚPRAVA PARKOVANIA NA CHODNÍKOCH
  • Je úplne postačujúca ( 23% )

     

  • Má medzery ( 7% )

     

  • Na chodníkoch by sa nemalo vôbec parkovať ( 70% )

     

Odpovedalo 179 ľudí  

Pred rokmi, keď sa parkovanie na chodníkoch za jednej podmienky (voľná šírka 1,5 m) povoľovalo, argumentovalo sa to tým, že cesty už nevyhovujú, čiže sú poddimenzované. Naopak, chodníky sú zbytočne široké. Tento spôsob parkovania je po rokoch veľkým tŕňom v oku aj mnohých aktivistov. Tí poukazujú na fakt, že by sa Slovensko malo orientovať na bežnú európsku resp. svetovú prax, t.j. úplne  zakázať parkovanie na chodníkoch a povoliť ho len tam, kde to obec, mesto alebo mestská časť povolí.