Asociácia Miasto Jest Nasze (Mesto je naše) z Varšavy zorganizovalo petíciu, ktorú adresovali štátnym orgánom. Hlavnou myšlienkou je prinavrátiť chodníky výhradne chodcom a priniesť absolútny zákaz parkovania vozidiel na chodníkoch. Ak táto zmena prejde, vodiči budú môcť parkovať auto na chodník len čiastočne, čiže jednou stranou na ceste. Samozrejme, za predpokladu, že 1,5 m ostane zachovaných.

Rovnako ako u nás, tak aj v susedných štátoch majú chodci problémy. Vodiči často nerešpektujú ustanovenie o dodržaní aspoň 1,5 metra voľného pásu pre chodcov. Poviete si, veď to pre chodcov nemôže byť žiadny problém. Na čo tých 1,5 metra? No jednoducho na to, lebo nie každý sa pohybuje nohami. Chodník môžu využívať mamičky s kočíkom, deti na bicykli, osoby pohybujúce sa na invalidnom vozíku a pod. Asociácia zároveň tlačí, aby boli vytvorené a vybudované nové parkovacie miesta. Striktne odmietajú parkovanie „hocikde, kde to nie je zakázané...“

Povedali by ste si, že to určite neprejde? No to by som možno povedal aj ja. Lenže petície si získala „srdcia“ značného počtu poslancov. 

Parkovanie na chodníku v Poľsku povolili v roku 1983 počas výnimočného stavu, kedy auta odstavené na chodníkoch umožňovali plynulejší prejazd techniky ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov. Mimochodom, pri nepokojoch zomrelo vtedy zhruba 90 ľudí... 

Podobnú zmenu zákona už presadili tento rok aj na Ukrajine. Popravde, ťažko povedať, čo je lepšie, či už po stránke bezpečnosti, ekológie, a v neposlednom rade aj estetickosti. Na jednej strane majú (nielen) naše mestá množstvo nevyužitých, asfaltových plôch, na druhej strane úzke ulice, kde sa parkovacia politika rieši prevažne zjednosmernením cesty. Čo si myslíte, ako by to bolo najlepšie? Ja sa zatiaľ prikláňam aktuálnemu stavu, čiže druhej možnosti. 

AUTÁ BY MALI PARKOVAŤ
  • vždy len na ceste alebo na miestach na to určených ( 33% )

     

  • na ceste, na miestach na to určených a aj na chodníku (1,5 m a viac) ( 60% )

     

  • na ceste, na miestach na to určených a aj na chodníku, ale vždy len čiastočne (1,5 m a viac) ( 7% )

     

Odpovedalo 72 ľudí  

Zdroj: www.transport-publiczny.pl

Foto: Shutterstock