Brusel chystá zmeny vodičských preukazov

EÚ chystá novú reformu vodičských preukazov. Europolitička Karima Delli pripravila v tejto súvislosti niekoľko kontroverzných nefinálnych opatrení, ktoré navrhla prijať. O viacerých, ako je napríklad zákaz jazdy v noci pre neskúsených vodičov, sme vás už skôr informovali v prechádzajúcom článku. Vlna kritiky sa zniesla na návrh ako celok a spolu s tým čelí odporu i snaha prísnejšie kontrolovať starších vodičov. V krajnom prípade by im vodičské oprávnenia aj odoberali, ak nesplnia podmienky spôsobilosti viesť motorové vozidlo.

Ľudia vo veku 60 a viac rokov by mali podľa návrhu dostať vodičský preukaz na obdobie len 7 rokov. Od 70 rokov by platil vodičák 5 rokov. Vodičský preukaz pre seniorov vo veku 80 a viac rokov by mal dokonca strácať platnosť už po dvoch rokoch. Po uplynutí lehoty by museli dotknutí žiadať o udelenie vodičského oprávnenia znova – starší vodiči by spolu s tým mali absolvovať zdravotné a psychologické vyšetrenie. Motoristi by podľa všetkého museli znášať náklady na takéto prehliadky sami.

Nemecký motoristický klub ADAC kritizuje takýto návrh: „Odmietame povinnosť kontrolovať spôsobilosť viesť vozidlo u určitých vekových skupín. Hoci s pribúdajúcim vekom môže dochádzať k poklesu výkonu, riziko nehôd medzi staršími vodičmi nie je výnimočne vysoké.“

Iné organizácie hovoria dokonca priamo o vekovej diskriminácii a poukazujú na to, že starší vodiči majú viac skúsenosti a často sa v cestnej premávke správajú opatrnejšie.

Na Slovensku dnes platí povinnosť podrobiť sa lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky, ak máte slovenský vodičský preukaz a šoférujete vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE. Na ostatné skupiny vodičských oprávnení sa u nás vzťahuje povinnosť absolvovať návštevu lekára raz za päť rokov.

Zdroj: HNA.de, Slovensko.sk