Veľké nádrže nemajú iba kamióny, ale povedzme aj autobusy alebo offroady. Netreba zabudnúť ani autá prerobené na LPG.

Slovensko-ukrajinská hranica má v súčasnosti len 2 cestné hraničné prechody. Kamióny navyše môžu prechádzať iba tým väčším, vo Vyšnom Nemeckom. Tento hraničný prechod je podstatne viac vyťažený. Čakacie doby pre vstup a výstup práve pre nákladnú dopravu sú neúmerne dlhé. Dotknuté subjekty preto hľadajú riešenia, ako čakacie doby skrátiť. 

Združenie ČESMAD navrhovalo rôzne riešenia, ako povedzme selektívne skenovanie vozidiel, zmena organizácie pohybu v priestoroch hraničného priechodu, dôsledná kontrola povolení, či obmedzenie objemu pohonných látok v pevných nádržiach umiestnených vo vozidlách. A to je jedno v akých, či v osobných, alebo v nákladných. Navrhovali maximálny objem 200 litrov. 

Dovolím si podotknúť, že našťastie posledný návrh nie je jednoduché realizovať, a vyzerá to tak, že ani nebude možné ho realizovať, nakoľko by sa museli otvárať dohody o medzinárodnej cestnej doprave s jednotlivými krajinami, v ktorých je zakomponované vzájomné oslobodenie od colných poplatkov a daní vzťahujúce sa na celý objem pohonných látok nachádzajúci sa v nádržiach určených výrobcom pre každý druh dopravného prostriedku.

Riešenie tu malo byť už dávno! Aké? Rozšírenie hraničného prechodu, alebo ďalší hraničný prechod 

Z dlhodobého hľadiska sa počíta buď s rozšírením hraničného priechodu Vyšné Nemecké, alebo s vybudovaním nového hraničného priechodu Čierna-Solomonovo s potrebnou infraštruktúrou, čo predstavuje v oboch prípadoch finančne a časovo veľmi náročné projekty. Takže opäť všetko stojí a padá na financiách.

Možno si poviete, že bežného človeka na osobnom aute to neobmedzí. Áno, máte určite pravdu. Dotklo by sa to asi iba minimá ľudí so zriedkavým typom auta. No poriadne by situáciu skomplikovalo tým, ktorí ponúkajú autobusové linky do Užhorodu, alebo ďalej. Ak by to náhodou prešlo, prípadné prečerpávanie a presné odmeranie skutočného objemu by zas len predĺžilo čakacie doby. 

Zdroj: Česmad